ALEXANDRINA LUPESCU „La o analiză mai amplă, puteţi constata că elevii şcolii noastre rămân, într-un procent de 70-80%, angajaţi pe piaţa muncii din Reghin”

2

Am poposit la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” din Reghin pentru a afla cum s-a încheiat anul calendaristic de şcoală on-line 2020. Am invitat-o la un dialog, pe directoarea unităţii de învăţământ, doamna Alexandrina Lupescu, care conduce această unitate de 14 ani, plus are un mandat de director adjunct. Vorbim cu un cadru didactic realist în observaţii şi idealist în aspiraţii care a dat dovadă de-a lungul anilor de profesionalism, viziune și integritate.


Reporter: Cum caracterizaţi perioada septembrie-decembrie 2020 din acest an şcolar, şi cum au reuşit cadrele didactice de la Liceul „Ioan Bojor” să se adapteze noilor cerinţe impuse de Ministerul Educației?


Lupescu Alexandrina: În acest an şcolar, 2020-2021, ne-am adaptat noilor cerinţe impuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Am început cursurile pe scenariul galben şi cu tot ce a presupus acest scenariu: începând de la achiziţionarea de dezinfectanţi, măşti de protecţie, mănuși de unică folosință, la implementarea unui circuit de intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului, marcat cu benzi şi săgeţi, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi terminând cu elaborarea unei proceduri specifice acestor cursuri. Apoi, în ultima săptămână a lunii octombrie, am intrat în scenariul roşu, în care s-a trecut la predarea cursurilor on-line. În acest scop am folosit platforma „google classroom”, iar în acest moment folosim platforma „Teams”. Noi, cadrele didactice am urmat cursuri de perfecționare pentru utilizarea platformei „Teams” , cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Mureș. Unii profesori au susținut orele on-line în școală. Majoritatea elevilor s-au adaptat acestor cerințe, am primit prin ISJ 87 de tablete pentru lecțiile on-line ce au fost distribuite elevilor cu situație materială mai puțin bună.


Rep.: Cum aţi început acest an şcolar din punct de vedere al numărului de elevi, de cadre didactice şi care a fost oferta educaţională a şcolii pe anul 2020-2021 ?


L.A.: Am început anul şcolar cu 656 de elevi, 37 de cadre didactice, 9 persoane personal nedidactic şi 6 angajaţi personal didactic auxiliar. Tot personalul școlii este calificat şi participă la activități de formare profesională continuă. Din rândul cadrelor didactice sunt doi evaluatori ARACIP, doi formatori ARACIP, doi metodiști ai ISJ-ului, patru cadre cu tilul știițific de doctor. Oferta educațională a cuprins 3 clase de liceu la filieră tehnologică: o clasă la calificarea profesională „Tehnician în industria alimentară”, o clasă „Tehnician în gastronomie” şi o clasă „Tehnician în activităţi economice”. Iar la seral avem calificarea profesională „Tehnician în agroturism”. La şcoala profesională avem trei clase cu următoarele calificări profesionale: mecanic auto, lucrător în agroturism şi ospătar-chelner – vânzător în unităţi de alimentaţie publică. La școala postliceală avem o clasă la domeniul Agricultură: „Tehnician în protecția plantelor”.

 

Vreau să menţionez că în ultimii ani am completat fără probleme numărul de locuri pentru toate clasele, chiar din primele etape ale admiterii în clasa a-IX-a, ceea ce ne bucură nespus de mult, fiindcă înseamnă că suntem o şcoală apreciată de comunitatea din Reghin și zonele învecinate Reghinului. Totodată, am încercat să ne adaptăm de la an la an cerinţelor de pe piaţa muncii, pentru a nu pregăti profesii care nu mai sunt solicitate. Noi vrem să ajutăm tinerii absolvenţi să se integreze socio-profesional cât mai armonios pe piaţa muncii şi ne bucură nespus de mult faptul că sunt elevi care au succes în activitatea lor profesională. La o analiză mai amplă, puteţi constata că elevii şcolii noastre rămân, într-un procent de 70-80%, angajaţi pe piaţa muncii din Reghin, îi puteţi întâlni ca antreprenori de succes, angajați în învăţământ, unităţi comerciale, la sedii de bănci, în spitale, în farmacii şi chiar în presa locală.

 

 

Rep.: V-am găsit în plin şantier, aşa că am să vă rog să ne explicaţi ce lucrări se execută în incinta şi în exteriorul liceului, şi din ce fonduri v-aţi gospodărit ?

L.A.: În interior şi în exterior, anul acesta calendaristic am realizat foarte multe lucrări precum: reabilitarea clădirii portarilor, am schimbat gresia de pe scări din interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ, toate cu ajutorul finanţării standard per elev și din veniturile proprii. Tot din aceste surse de finanţare am achiziţionat 9 calculatoare, pentru cadre didactice pentru a da posibilitatea să fie mai eficienţi în pregătirea examenului de Bacalaureat care ne aşteaptă. Doamna bibliotecar a reușit să atragă pentru biblioteca școlii o dotare de 2500 lei prin proiectul „CarteTeca”. Am achiziționat 150 de bănci individuale pentru elevi, asigurând distanțarea lor în clasă.


Rep.: Cum a fost afectat procesul de învăţământ la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”, de pandemia de COVID-19 ?


L.A.: Am avut câteva cazuri uşoare de îmbolnăviri dar nu au venit în contact nici cu personalul didactic şi nici cu elevii, fiindcă aceste îmbolnăviri s-au suprapus cu perioada de scenariu roşu din şcoala noastră. În lunile septembrie-octombrie nu am avut nici un caz de infectare cu virusul SARS-COV 2, nici de elevi şi nici de profesori. Îmbolnăvirile au survenit în perioada şcolii on-line, iar cei bolnavi au fost în izolare şi s-au vindecat.


Rep.: Mai nou, fiecare unitate de învăţământ are o idee călăuzitoare, după care se ghidează în procesul de învăţământ, care este deviza, viziunea şi misiunea şcolii pe care o conduceţi de 14 ani?


L.A.: Viziunea școlii noastre este „EDUCAŢIA ÎNSEAMNĂ PUTERE, ŞTIINŢĂ  ŞI LIBERTATE” iar misiunea noastră este de a pregăti temeinic viitorii absolvenți în domenii solicitate pe piața muncii și chiar să își continue studiile. Una din prioritățile școlii noastre este să asigurăm bunăstarea elevului.


Care considerați că sunt calitățile care vă fac să fiți apreciată și respectată de elevi?


L.A.: Cred că o relație profesor-elev se bazează pe respect reciproc, consider că îmi respect elevii, îi sprijin în însușirea cunoștințelor, am un dialog principial cu ei, încerc să fiu obiectivă în evaluarea lor și sper să fiu un exemplu pozitiv în viața lor de elev.


Rep. : Ştiu că Liceul „Ioan Bojor” a devenit beneficiar al Proiectului ROSE „Strategie în Educaţia Viitorului”, finanţat de Ministerul Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, prin care se implementează activităţile remediale pentru clasele a XII-a şi a XI-a, învăţământ de zi şi seral. Ce înseamnă, mai pe înţelesul tuturor, acest proiect şi care este efectul până în prezent ?


L.A. : Activitățile remediale înlătură lacunele și aprofundează conținuturile programelor la disciplinele de bacalaureat, stimulează dezvoltarea abilităților cognitive și practice, eficientizează activitatea de predare-învățare, capacitatea de autoevaluare, încrederea în forțele proprii şi nu în ultimul rând oferă un nivel de cunoștințe necesare promovării examenului de bacalaureat și continuării studiilor. În acest proiect am făcut un orar aparte de consultaţii pentru elevii care se pregătesc pentru examenul naţional de Bacalaureat. Activităţile remediale au fost la disciplinele de Bacalaureat: Limba și literature Română, Matematică, Biologie şi Geografie. Momentan elevii sunt receptivi şi sperăm că vom avea un procent de promovabilitate mult mai mare anul acesta comparativ, cu anul trecut. Tot prin acest proiect vom putea achiziționa materiale didactice, să reabilităm sălile de clasă și să organizăm activități extracurriculare.


Rep.: Care a fost procentul de promovabilitate anul trecut, la seria curentă de absolvenţi?


L.A.: Am avut un procent de circa 48% la seria curentă.


Rep. : Se spune că toţi avem limite, însă nu fiecare ne străduim să le depăşim. Privind în urmă la toată cariera dvs. didactică, care a fost cel mai bun an pentru Lupescu Alexandrina ?


L.A.: O plimbare prin școală poate ilustra mai bine realizările noastre din ultimii ani. Dar, dacă ar fi să sintetizez, cel mai bun an al meu îl consider anul şcolar 2007-2008. A fost anul în care, în activitatea mea de profesor, diriginte şi de director, am reuşit să îndrum, ca diriginte, o clasă de la învășământul seral de la admitere până la absolvire, singura din cariera mea şi, în acel an 2008 am dat în funcţiune clădirea PHARE, o investiţie mare, în valoare de 500.000 de lei euro. Tot în acel an, Primăria Municipiului Reghin ne-a sprijinit şi am reabilitat corpul principal al școlii cu tot ce a însemnat schimbarea geamurilor cu tâmplărie termopan, schimbarea parchetului, înlocuirea acoperişului şi tot în acel an am reabilitat drumurile din incinta şcolii. Ulterior, tot cu sprijinul Primăriei Municipiului Reghin, am primit fonduri substanțiale pentru construirea a 4 săli de clasă.


Rep.: Am aflat că şcoala dumneavoastră a beneficiat şi de fonduri din partea Ministerului Agriculturii şi a Dezvoltării Rurale, în cursul lunii noiembrie, explicaţi-ne mai exact despre ce sume este vorba şi în ce scop au fost folosite ?


L.A.: Aşa este, văd că sunteţi bine informat. Am primit fonduri în valoare de 180.000 de lei, sumă din care am achiziţionat o seră didactică pentru elevii de la profilul de agricultură, iar de 80.000 de lei am achiziţionat materiale didactice pentru instruirea practică a elevilor de la domeniile: mecanic şi agricultură.


Rep.: Dacă tot aţi adus în discuţie acest subiect, vă rog să ne spuneţi pe ce suprafaţă se întinde Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” şi ce culturi aveţi în lotul agricol al şcolii?


L.A.: Terenul pe care se află amplasată unitatea noastră de învăţământ, se întinde pe o suprafaţă de 3 hectare, pe strada Râului. Lotul agricol al şcolii are 1,10 hectare pe care cel mai des am cultivat legume. E un circuit integrat, care, înseamnă pregătirea solului de către elevii de la domeniul mecanic, pregătirea răsadnițelor, cultivarea plantelor în sol, întreținerea culturilor de către elevii de la domeniul agricultură, valorificarea lor iar beneficiul acestor produse rezultate din muncile agricole, a fost calculat de elevii de la domeniul economic. Elevii de la alimentație publică au pregătit din aceste recolte, delicioase produse în bucătăria școlii.


Rep.: Pentru Noul An 2021 ce v-aţi prospus să realizaţi ?


L.A.: Sperăm să fie un an mai bun, noi ne continuăm munca, vom avea activitatea practică la domeniul agricultură în sera pe care am achiziţionat-o prin MADR şi ne vom continua activitatea cu gândul că vom avea un procent mare la examenul de Bacalaureat, că vom avea absolvenți apreciați la locurile de muncă sau că vor deveni antreprenori de succes. În 2021 ne propunem să construim un atelier pentru elevii de la domeniul mecanic. Prin Proiectul ROSE, pe care îl implementăm în acest moment în şcoală, ne propunem un procent de promovabilitate cu minim 3% mai mare la examenul national de bacalaureat. Menționăm că toate profilele școlii noastre sunt autorizate și acreditate de Agenția de asigurare a calității în învățămîntul preuniversitar (ARACIP) și astfel diplomele eliberate de unitatea noastră școlară sunt recunoscute și în țară și în străinătate.

Mulțumim pentru atenția acordată domnule Robert Mihai Matei, vă mulțumim că ne putem face cunoscută pe site-ul dumneavoastră activitatea școlii, realizată de cadre didactice calificate, activitate desfășurată în condiții de siguranță fizică pentru toți elevii noștri.

Îi așteptăm pe viitorii absolvenți de clasa a-VIII-a să se înscrie la cursurile școlii noastre pentru a se convinge singuri de tot ce am relatat în acest dialog, că prioritatea școlii noastre este să asigurăm bunăstarea elevului.


A consemnat Matei Robert Mihai

 

 

 

 

About Author

2 thoughts on “ALEXANDRINA LUPESCU „La o analiză mai amplă, puteţi constata că elevii şcolii noastre rămân, într-un procent de 70-80%, angajaţi pe piaţa muncii din Reghin”

  1. Buna ziua,Doamna director este un cadru didactic foarte bun ca persoana si profesor in acelasi timp,iar ca director nici nu se pune problema.Eu am fost eleva a aceste școli și sunt mândră că am absolvit la acesta unitate.
    Stiti cum sunt uneori elevii in anii de scoala se mai plâng că au prea mult de invatat si ca nu mai vor la scoala(si eu am fost una dintre acei elevi) însă acum daca ar fi sa dau timpul înapoi aș frecventa cursurile cu mai mult drag si aș pune osul la bătaie pentru un rezultat final mai bun…chiar si asa am luat bacalaureatul cu 8,15 in promoția 2005-2009.
    Doamna Director va urez mult succes in tot ceea ce va propuneți să realizați pe viitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *