ASTRA REGHIN A APROBAT REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE A CERCURILOR COMUNALE

0

Comitetul de Conducere ASTRA Reghin, a aprobat în ședința din 15 decembrie 2017, ,,REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE A CERCURILOR COMUNALE” din cadrul Despărțământului Reghin, componentă a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român și a fost parafat de președintele Dorin Cremene și vicepreședintele Matei Robert Mihai. 

Conform Articolului nr.1 din regulament ,,În localităţile din jurul Reghinului, în scopul cuprinderii unui număr cât mai mare de membri, în cadrul Despărţământului ASTRA, pot fii înfiinţate cercuri. Pentru înfiinţarea unui cerc este nevoie de un număr minim de 10 membrii. Înfiinţarea fiecărui cerc va fi confirmată de către Adunarea Generală a Despărţământului”.

Regulamentul prevede la Art.2. ca ,,Cercurile să fie conduse de Adunarea Generală Cercuală, care se va întrunii, de regulă, odată pe an, iar în cazuri de excepţie, când va fi nevoie. La Adunarea Generală Cercuală participă, în mod obligatoriu, un delegat din conducerea despărţământului”.
Art.3. specifică faptul că ,,În intervalul dintre adunările generale, activitatea cercului este condusă de Comitetul Cercual de conducere, care este format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, aleşi de Adunarea Generală Cercuală, pentru un mandat de 2 ani. Preşedintele cercului urmând să fie membru de drept a Comitetului de Conducere Lărgit al Despărţământului”.
Art.4. arată că ,,Comitetul Cercual supune spre aprobarea Adunării Generale Cercuale, planul de activitate, raportul, bugetul, precum şi înscrierea membrilor, care vor fi transmise la Comitetul de Conducere al Despărţământului”.
Art.5. menționează că ,,Din cotizaţia membrilor cercului, o cotă de 30%, se varsă anual în contul despărţământului, în vederea constituirii contribuţiei acestuia la fondul central al Asociaţiunii ASTRA”.
Iar Art.6. stipulează că în activitatea cercurilor vor fi respectate prevederile Statului Asociaţiunii ASTRA, Regulamentul Despărţământului ASTRA Reghin şi prezentul Regulament.
ASTRA este o asociaţie cultural ştiinţifică profesională, fără caracter, politic şi confesional care activează pentru promovarea intereselor de propăşire a naţiunii române de pretutindeni. Desăprțământul Reghin continuă activitatea ASTREI de la 1861, suspendată în mod abuziv prin decretul din 1948.
Asociaţiunea Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română, şi Cultura Poporului Român îşi propune ca, în climatul nou de libertate, democraţie şi demnitate, instaurat de Revoluţia din Decembrie 1989, să militeze pentru promovarea ştiinţei o şi culturii, învăţământului, artei şi literaturii în Transilvania şi în întreaga ţară, la ridicarea nivelului de civilizaţie materială şi spirituală al întregului popor şi integrarea lui în circuitul valorilor europene.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *