Campus nou în Târgu Mureș pentru elevi și studenți!

0

Astăzi, 7 februarie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a semnat contractul în vederea constituirii Consorțiului Regional pentru Învățământ Tehnic Dual, care va sta la baza accesării de fonduri prin PNRR, în vederea constituirii unui Campus pentru învățământ dual.

Printre obiectivele Consorțiului se evidențiază asigurarea unui acces egal la educație și formare inițială de calitate a elevilor și studenților din județul Mureș și Regiunea Centru, creșterea standardelor de pregătire profesională comportând valențe sociale prin plusvaloarea adăugată la nivel comunitar, reducerea abandonului școlar prin crearea perspectivelor atât asupra unei calificări cât și asupra accesului direct pe piața muncii.

Pentru întărirea legăturii instituțiilor de învățământ dual de nivel preuniversitar, universitar cu mediul economic și social, se vor întreprinde demersuri pentru obținerea de finanțare nerambursabilă pentru construirea, dotarea și operaționalizarea unui campus pentru învățământul profesional dual, prin care se asigură crearea unei baze materiale moderne cu acces pentru toți partenerii, completarea cunoștințelor și experienței în domeniul educațional; formarea de abilități complementare care să ajute la dezvoltarea organizațiilor partenere; reducerea decalajului dintre expertiză și cunoștințe prin schimb de informații în domeniul educațional; crearea unor noi oportunități viitoare de colaborare.

Operatorii economici vor deveni mai interesați în a fi conectați la procesele de educație și formare profesională, contribuind la definirea inteligentă a noilor competențe. Astfel, vor fi impulsionate și diversificate tipurile duale de formare profesională. Totodată, investițiile vor contribui atât la asigurarea unui cadru calitativ de formare profesională în campus și în întreprinderi, cât și la valorificarea în parteneriat a resurselor. Ecosistemele industriale locale și regionale vor fi astfel sprijinite cu viitori angajați (absolvenți sau persoane recalificate) care vor deține competențe relevante pentru noile tendințe de pe piața forței de muncă. În plus, prin intermediul burselor și a altor forme de sprijin vor fi atrași elevii și studenții care au oportunități economice reduse și care datorită ofertei constând într-un parcurs flexibil și continuu vor putea sa obțină o calificare și acces la o universitate.

Valoarea maximă ce poate fi obținută din fonduri europene în vederea constituirii Campusului este de 21,12 milioane de euro, din care:

  • 17,50 milioane de euro – campusuri profesionale integrate, liceale și universitare;

  • 2,11 milioane de euro – digitalizare;

  • 1,51 milioane de euro – granturi pentru dezvoltarea învățământului dual.

De viitorul Campus dual ar putea beneficia elevii și studenții, aceștia bucurându-se de locuri de cazare și spații de recreere, ateliere și laboratoare dotate cu aparatură de ultimă generație.

Inspectoratul Școlar Județean Mureș susține dezvoltarea spațiilor de instruire din învățământul preuniversitar cu dotări aferente pentru pregătirea teoretică și practică de specialitate, precum și activități de formare a resursei umane.

Prin Consorțiul integrat și noul Campus, se dezvoltă învățământul dual prin susținerea efectuării stagiului de pregătire practică la agentul economic, atât la nivel profesional, cât și la nivel liceal și postliceal.

Inspector școlar general

prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *