CARP Reghin a acordat în ultimii 7 ani, ajutoare bănești în valoare de 92.892.000 lei

0

Câteodată uităm să le mulțumim oamenilor care ne ajută și care ne fac viața mai frumoasă în atât de multe feluri. Câteodată uităm să le spunem cât de mult îi apreciem că sunt o parte importantă a vieții noastre și că fără ei, noi am fi poate puțin mai neîmpliniți. În prag de Ziua Vârstnicilor am decis să îl intervievăm pe un astfel de om care își ajută semenii : Leon Stoica, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Reghin care împreună cu angajații asociației și colaboratorii săi fac lucruri de admirat pentru comunitate.
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Reghin, denumită pe scurt CARP, este o asociaţie, persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentală, apolitică, înfiinţată în anul 1952 în baza Decretului 204/1951, în prezent funcționând cu respectarea prevederilor Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor și ale Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

În perioada 1952-1989 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a fost condusă de Constantin Lungu, fost procuror și Valer Mărcuș, fost judecător. Din anul 1989 până în 2018, CARP Reghin a fost condus de patru președinți: Oancea Ioan, Ioan Seica, Emil Maior și Leon Stoica. Oancea Ioan (fost președinte în cadrul Comisiei de Prevederi Sociale al Raionului Reghin și veteran de război) a fost președinte CARP în perioada, decembrie 1989- septembrie 1998, urmat de Emil Maior, (fost administrator al Căminului de Bătrâni din Lunca Mureșului și director al Căminului Pensionarilor din Ideciu de Jos), un om de nădejde care timp de 12 ani a condus cu o mână de fier Casa de Ajutor Reciproc până la venerabila vârstă de 81 de ani. Din luna septembrie a anului 2012, președintele Asociației este Leon Stoica (fost ofițer în Ministerul de Interne), ajuns la al doilea mandat și sub conducerea căruia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin a intrat într-o nouă eră de dezvoltare și de organizare. De când conduce această instituție financiară nebancară, asociația a acordat contracte de împrumut în valoare de circa 92.892.000 lei, s-a introdus contabilitatea financiară computerizată la CARP Reghin, s-a recompartimentat sediul, a crescut numărul sponsorizărilor către membri Casei de Ajutor Reciproc cu pensii sociale minime și în fiecare sfârșit de an Asociația organizează ”Revelionul Pensionarilor” la Reghin. 

 


Reporter: Explicați-ne cine sunt membrii Casei de Ajutor Reciproc Reghin și cum se poate obține acest statut?


Stoica Leon: Pensionari indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin, beneficiari de ajutor social, membrii de familie (soț și soție), salariați aflați în ultimii 15 ani de activitate înaintea pensionării. Dar vreau să menționez că la ora actuală CARP Reghin înscrie și membri tineri singura condiție este să dovedească sunt angajați.
Calitatea de membru al Asociației CARP Reghin se obține în baza unei cereri scrise, care se aprobă de președintele asociației, acesta dispunând înscrierea solicitantului în rândul membrilor. Cererea se supune validării Consiliului Director.
În cazul respingerii cererii, acesta va fi motivată și comunicată în scris solicitantului. Împotriva respingerii cel in cauză poate depune o plângere la consiliul director, în termen de 15 zile de la comunicare, acesta ia în discutie plangerea în prima ședință urmatoare datei înregistrării și comunică rezultatul în 10 zile.
Calitatea de membru se dovedeste prin carnetul de membru în care vor fi menționate pe lângă datele personale și sumele plătite ca fond social, contribuție obligatorie, contribuție specială, ajutorul rambursabil acordat, ratele restituite, la achitarea cărora responsabilii sectoarelor sau casieria le vor înscrie în carnete si vor semna.
Pot fi membrii Asociației CARP Reghin, pensionarii din orice sistem de pensii și asigurări sociale, beneficiarii de ajutor social, membrii lor de familie.
Pot obține calitatea de membrii și membrii de familie: soț, soție, copii majori incapabili de muncă aflați în întreținerea pensionarilor sau beneficiarilor de ajutor social care sunt membrii asociației. Mai pot face parte: părinții, frați sau surori, aflați în întreținerea acestora, pentru care onorează toate obligațiile statutare.
Așa cum am amintit CARP Reghin primește înscrierea ca membri simpatizanți și alte categorii sociale, altele decât pensionari cu aprobarea președintelui a fiecărui caz în parte. Dar trebuie să precizez că membrii simpatizanți beneficiază de toate drepturile cu excepția dreptului de vot de a alege și a fi aleși.


Rep.: Cum se acordă ajutoare rambursabile?


L. S.: Asociația CARP Reghin este construită în vederea întrajutorării financiare și sociale a membrilor săi. Fiecare membru CARP plătește lunar o cotizație indiferent că se împrumută sau nu de la noi și aceste sume de bani se capitalizează. Dacă membrul se retrage la un moment dat își primește bani înapoi iar dacă rămâne membru cotizant până la sfârșitul vieții sumele de bani se înmânează urmașilor plus un ,,ajutor de deces”. Sumele medii acordate urmașilor pe baza cotizațiilor sunt în general de 2.000 de lei dar am avut cazuri în care urmașii au primit și 8.000-9.000 de lei.
Ajutoarele rambursabile se acorda membrilor Asociației CARP Reghin, în baza contractului, celor care sunt cu plata la zi a fondului social și a contribuțiilor.
Ajutoarele rambursabile de regulă sunt garantate cu 1 – 3 giranți, pensionari sau salariati pe perioada nedeterminată. Solicitanții de ajutoare rambursabile, care solicită sume până la limita fondului propriu social nu au nevoie de giranți. Dobanda ce se percepe la ajutoarele rambursabile se reține la acordarea acestora. Dobânda este variabilă în raport de suma împrumutată. În cazul rambursării anticipate a ajutoarelor, dobânda se recalculează și diferența se restituie celui în cauza. Termenul și modul de restituire a ajutoarelor rambursabile, în rate lunare se stipulează în contract. În cazul nerambursării la termenul stabilit în contract a ajutorului, se vor percepe penalizări de 0,01%/ zi de întârziere. Se pot acordă pe termen scurt sau foarte scurt ajutoare rambursabile pentru organizarea în familiile membrilor de nunți , botezuri sau alte evenimente, cât și pentru rezolvarea unor nevoi familiale urgente.

Momentan, în Asociație sunt înregistrați 11.860 de membrii, care sunt deserviți de 9 persoane angajate la Casa de Ajutor Reciproc. Dintre aceștia, circa 5.000 sunt din municipiul Reghin și 6.000 din mediul rural. Organizarea este tip sector, în municipiu avem 11 sectoare și în mediul rural 80 de sectoare. Fiecare are câte un responsabil care ține legătura între membrii și asociație, iar vicepreședintele însoțit de câte un consilier fac deplasări în sectoarele urbane și rurale pentru a rezolva problemele ivite. Anual înregistrăm circa 5.000 de contracte de împrumut care anul trecut de exemplu au generat o valoare de circa 17 milioane ron, 170 de miliarde de lei vechi, sau dacă vreți, circa 4 milioane de euro.


Rep.: De ce este mai avantajos CARP-ul decât o bancă?


L.S.: Nu mai este este un secret pentru nimeni că ofertele de credit pentru pensionari peste 65 de ani la bănci nu sunt numeroase și atunci la acest capitol nu avem concurență. Noi acordăm ajutoare bănești rambursabile pentru persoane vârstnice și peste 70 de ani iar împrumuturile se onorează în ziua depunerii cererii sau cel mult în 3 zile. Asociația dispune de resurse bănești pentru a onora solicitărilor tuturor membrilor săi și chiar pot să vă spun că mulți vârstnici și-au depus sume mari la noi fiindcă ne consideră mai rentabili decât o unitate bancară.


Rep.: Sunt prea indiscret dacă vă întreb de ce sume dispuneți în acest moment?


L.S.: Nu deloc fără falsă modestie putem să amintim că la ora actuală avem disponibil în trei, patru unități bancare circa 2.300.000 lei (23 de miliarde de lei vechi) care îi rulăm permanent.


Rep.: Care sunt dobânzile pe care le practicați ?


L.S.: Nu trebuie să fie expert contabil să îți dai seama că Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Reghin în raport cu băncile existente pe piață are niște dobânzi foarte atractive. Dobânzile de bază sunt de 8% pe an până la sume 1500 lei și 10% peste această sumă, fără alte comisioane. Mai există o variantă în care fiecare membru cotizant care cere un împrumut și suma nu depășește fondul de cotizații, persoana împrumutată nu mai are nevoie de giranți iar dobânda se înjumătățește, la 4 și 5%.


Rep.: Care este suma maximă care se poate împrumuta de un membru?


L.S.: Suma maximă de ajutor bănesc rambursabilă este 30.000 de ron (300.000.000 de lei vechi). Bineînțeles că pentru persoanele bolnave și cu posibilități materiale precare am stabilit pin Consiliul Director dobânzi reduse de 5%.


Rep.: Pe lângă ajutoarele rambursabile de care vorbeați știu că Asociația CARP mai acordă membrilor săi și alte ajutoare nerambursabile, puteți să detaliați puțin acest subiect?


 

 

 

L.S.: Casa, acordă membrilor săi totodată mai multe ajutoare nerambursabile pentru compensarea parțială a costurilor pentru procurarea de ochelari de vedere, proteze dentare, tratamente stomatologice. Aici pot să vă spun că în primele șase luni ale anului 2018, au decedat 273 de membrii și am acordat ajutoare pentru deces în valoare de 100.977 lei. Am acordat compensări parțiale a cheltuielilor pentru ochelari la 328 de membri în valoare de 21. 310 lei. La proteze dentare am acordat suma de 212.950 lei împărțită la 212 membri și pentru, operații oftalmologice am avut 54 de solicitări și am acordat suma de 11.000 de lei.

Mai există cazurile deosebite ale membrilor pensionari cu pensii foarte mici sau grav bolnavi, când acordăm și ajutoare nerambursabile după ce analizăm solicitările în Consiliul Director și stabilim cuantumul în funcție de gravitatea cazurilor. Am mai avut în primele 6 luni totodată 47 de cazuri de ajutor compensator pentru biletele de tratament balnear în valoare totală de 1.880 lei. Deci am acordat în total în primele șase luni ale anului curent, 981 de ajutoare în valoare de circa 2.600.000 de lei.


Rep.: Pentru cei care nu știu cum să ajungă în contact cu serviciile CARP și nu cum spuneți-ne unde și cum vă pot găsi.


L.S.: Putem fi găsiți la sediul Asociaţei din municipiul Reghin, Strada Sării nr. 11, unde funcționăm de luni până vineri, cu intervalul orar 8.00 -14.00 la numărul de telefon: 0265. 521.480 sau pe pagina de internet https://www.carpreghin.ro/.


Rep.: Cunosc activitatea C.A.R.P.-ului Reghin din ultimii 12 ani fiindcă am frecventat unitatea destul de des în calitate de jurnalist în perioada 2007-2018 și nu pot să nu observ că de când ați fost ales președinte asociația a intrat într-un proces amplu de modernizare. Spuneți-ne pe scurt ce s-a schimbat de când conduceți această asociație?


L.S.: Da este adevărat că în ultimii 7 ani de când sunt președinte am încercat să aduc îmbunătățiri logistice, estetice și pecuniare pentru a putea oferi servicii la „standardele vremii”. Am reabilitat, modernizat și recompartimentat spațiile sediului și am realizat o încăpere pentru sediul Colegiului de Conducere. Am adus mobilier nou, am achiziționat calculatoare și am introdus contabilitatea financiară computerizată pentru că până la venirea mea aici se lucra manual. Totodată în acest moment facem demersuri pentru construcția unei baze de tratament în Reghin pentru boli specifice vârstei a treia.

Asociația CARP Reghin dispune de opt spații de închiriat din veniturile cărora acoperim o parte din salariile de personal dar totodată avem întocmite o serie de protocoale de colaborare cu mai multe unități medicale care oferă reduceri la serviciile prestate pentru membri asociației și unde se pot face programări telefonic în baza unei trimiteri de la medicul de familie. Aceste unități medicale oferă reduceri membrilor noștri și vârstnicii sunt foarte încântați.
O mare realizare a CARP Reghin este finalizarea unei construcții în regie proprie în curtea sediului nostru în care intenționăm să înființăm un centru medical. Suntem în tratative cu o serie de medici specialiști care să vină la noi în fiecare săptămână prin rotație care să lucreze cu Casa de Asigurări de Sănătate și să ofere servicii medicale la prețuri accesibile pentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin. Deja avem acordul a trei medici care vor să preseze servicii aici. Mai trebuie să obținem câteva autorizații de funcționare și să mai găsim câțiva specialiști în rest suntem în grafic. Vreau să precizez însă că la toate realizările pe care le avem și-au adus contribuția personalul angajat, membrii Consiliului Director ai Comisiei de Cenzori și colaboratorii noștri din cele 81 de localități rurale.


Rep.: CARP Reghin la nivel național face parte dintr-o federație care să vă reprezinte drepturile sau o protecție socială reală a membrilor?


L.S.: CARP Reghin este membră în Federația Națională „Omenia” care a luat ființă prin afilierea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din țară, la data de 24 septembrie 1990, La ora actuala Federația Națională „Omenia” este cea mai puternică organizație de pensionari din țară, cu o structură teritorială reala, compusa din 38 de filiale județene și 142 C.A.R.P-uri, cu personalitate juridică, cu membri răspândiți atât în mediul urban (53%), cât și în mediul rural (47%), din totalul lor, 39% fiind țărani. Ne-am afiliat aici pentru toate activitățile și acțiunile întreprinse de conducerea Federației, filialelor județene și C.A.R.P.-urilor au avut și au un singur scop major: protecția socială reala a membrilor. Reghinul participă anual la adunările Federației Naționale „Omenia” organizate la București unde conlucrăm și ne inspirăm unii de la alții sau legăm parteneriate și prietenii. Exemplu este prietenia dintre CARP Reghin și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Bârlad unde am participat anul trecut cu o delegație formată din 120 de membri de Ziua Imnului Național și am ajuns chiar pe punctul de a deveni oraș înfrățit cu municipiul nostru. Totodată în ultimii 7 ani am participat în peste 15 delegații în calitate de președinte în schimb de experiență la Case de Ajutor Reciproc de Pensionari din țară care s-au axat pe informări reciproce între asociații și soluții de implementare a unor bune practici și în teritoriu care funcționează cu succes la alte CARP-uri din țară.


Rep.: Cu cine colaborează CARP Reghin pe partea de sponsorizări pentru că am observat că deja a intrat în tradiția asociației să ofere ajutoare alimentare vârstnicilor cu diverse ocazii?


L.S.: Așa este acordăm multe ajutoare și în acest scop. Avem o relație extraordinară de doi ani cu firma SC Pansab SRL (administrată de Simion Sabău și Marius Sabău) care alocă pentru CARP Reghin câte 40 de pâini zilnic și pe care le livrăm prin rotație unor vârstnici singuri cu posibilități materiale precare care trăiesc la nivel de subzistență. Pe lângă asta anual de când sunt președinte oferim cu ocazia sărbătorilor pascale și a sărbătorilor de iarnă, pachete cu ajutoare alimentare la circa 200 de familii cu venituri foarte mici, selectate pe baza unor criterii foarte riguroase. Avem totodată un protocol de colaborare cu Eco Farmacia din Reghin care oferă lunar o reducere de preț la prețul medicamentelor în valoare de 50 de lei pentru 10 membri CARP cu pensie minimă.

Pentru toate acțiunile caritabile alocăm sume din veniturile noastre dar avem și sponsori binevoitori care ne mai sprijină în acest demers ocazional și aici mă refer la : SC Mirdatod Prod SRL, SC Lințuca SRL, SC Coniflor SRL și SC. MOBILADALIN SRL, Primăria Municipiului Reghin și Consiliul Local dar bineînțeles că lista nu este închisă și dacă există interes în acest sens așteptăm și alte societăți comerciale să se alăture acțiunilor noastre caritabile.


Rep. : Cum arată organigrama Casei de Ajutor Reciproc Reghin ?


DSCF5618 vs

L.S.: Consiliul Director are următoarea componență: Leon Stoica, președinte, Ioan Buțiu, vicepreședinte și membrii: Septimiu Branea, Ioan Gros, Augustin Macarie și Ioan Moldovan. Comisia de cenzori este formată din Susana Costa cenzor și Avram Baciu. Din organigrama CARP Reghin mai amintim pe Finuța Buzdugan (șef contabil principal), Bianca Bucin (contabil principal), Olga Raita (casier), Cristina Barta (secretar), Aurica Danciu și Alexandrina Crețu (contabili), Paul Stoica, (consilier juridic) și Mariana Pascu și Teodor Cîmpean (personal de întreținere).


Rep.: Care sunt atribuțiile Consiliului Director?


L.S.: Consiliul Director se întrunește lunar în ședințe de lucru pentru rezolvarea problemelor curente sau ori de câte ori este necesar. Apără drepturile statutare ale membrilor Casei de Ajutor Reciproc, asigură aplicarea statutului a hotărârilor Adunării generale și asigură realizarea prevederilor legale.
Dacă vorbim despre competențe, Consiliul Director are o sumedenie de drepturi atribuite de lege începând de la analiza și aprobarea bugetul anual al Casei de Ajutor Reciproc în vederea prezentării în adunarea generală și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe care-l propune spre validare adunării generale, până la stabilirea politicii de acordare a împrumuturilor și asigurarea utilizării depunerilor în condiții de prudențialitate a disponibilităților financiare ale CARP. Totodată Consiliul Director asigură urmărirea și recuperarea debitelor, reprezintă Casa de Ajutor Reciproc în raporturile cu terți, prin președinte și directorul economic sau contabilul șef și bineînțeles aprobă documentația întocmită pentru transferarea, în evidența specială, în afara bilanțului, a debitorilor pentru care s-a împlinit termenul legal de prescripție, după ce s-a făcut dovada ca au fost epuizate toate căile legale privind recuperarea.

 


Rep.: Un alt scop al CARP-ului pe lângă cel de întrajutorare este de petrecerea plăcută, agreabilă şi utilă a timpului, de către membrii, prin organizarea de excursii. Unde mai organizează excursii, Asociația pe care o conduceți?


L.S.: Casa de Ajutor Reciproc Reghin organizează anual excursii pentru membrii în țară și în străinătate care au ca scop parcurgerea celor mai frumoase trasee turistice naţionale şi internaţionale. Se vizionează obiective social-culturale, monumente istorice, mănăstiri, parcuri și rezervaţii naturale declarate monumente naturale, staţiuni balneo-climaterice și așa mai departe. Datorită asociației noastre, membri noștri pot petrece anual trei-patru sejururi în țară și unul în străinătate pentru că am reușit în calitate de președinte să găsesc soluții la prețuri minime după mai multe negocieri cu diverse firme de transport. Așa am ajuns ca membrii noștri să petreacă sejururi în Bulgaria, Italia, Franța, Spania, Portugalia, Croația, Serbia și Bosnia Herțegovina, Germania, Elveția și bineînțeles la frații noștri în Republica Moldova. Iar pentru anul viitor avem deja stabilită o nouă excursie pe zece zile în luna mai în Turcia.

Și anul acesta, asociația noastră vine în întâmpinarea membrilor săi, invitându-i pentru o oază de relaxare la munte și organizăm în perioada 12-14 octombrie 2018, o excursie cu autocarul în Nordul Moldovei pe traseul Bistrița – Pasul Tihuța – Vatra Dornei, Transrarău, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului cu staționare la Stupca la Casa memorială „Ciprian Porumbescu” de unde itinerarul va continua pe drumul spre Suceava cu cazare la Hotel Bucovina. În nordul Moldovei vom vizita Centrul de Cultură ”Mihai Eminescu” din Ipotești, după care drumeția va continua la Botoșani unde excursioniștii vor vizita Casa Memorială ”Nicolae Iorga” urmată de un tur al orașului Botoșani. Revenirea la Suceava se va face prin Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Iacobeni și Ciocănești. Iar la drumul de întoarcere servirea micului dejun și plecarea spre casă se va face pe traseul: Cârlibaba – Vârful Rotunda din Munții Rodnei, Sângeorz Băi, Bistrița și Reghin.


Rep.: Cum marchează CARP Reghin, Centenarul Marii Uniri?


L.S.: Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an providenţial. La 27 martie 1918 Basarabia revenea la patria-mamă, la 28 noiembrie 1918 era rândul Bucovinei, pentru ca la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, prin unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România să se împlinească unul din dezideratele naţiunii române: desăvârşirea statului naţional unitar român. Motiv pentru care la 100 de ani de la marele act istoric al Unirii Transilvaniei cu Patria mamă, am pus bazele unui parteneriat cu Biblioteca Municipală ,,Petru Maior” cu sprijinul doamnei director, Sorina Bloj și dr. Florin Bengean și cu Primăria Municipiului Reghin și am organizat două activități dedicate Centenarului Unirii Tuturor Românilor la sediul Bibliotecii urmând să mai organizăm în această toamnă o conferință cu tema ,,Documente și mărturii privind Unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie 1918 în zona Reghin și împrejurimi” și un simpozion în luna noiembrie legat de ,,Contribuţia Bisericii la Marea Unire”.


Rep.: Se apropie Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice ce mesaj transmiteți pensionarilor ?


L.S.: Suntem în acest moment aniversar, așa cum am fost mereu, alături de toate persoanele vârstnice, le dorim sănătate, viață îndelungată, în liniște, pace, noi și frumoase împliniri alături de cei dragi.


About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *