Dare de Seamă a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Reghin pe anul 2018 !

0

 

Luni, 25 martie, la ora 11.00 în sala de festivităţi a restaurantului „Crizantema“, din municipiu a avut loc şedinţa Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Reghin, darea de seamă, alegerea unui nou Consiliu Director și alegerea unui președinte al Asociației. Casa de Ajutor Reciproc este coordonată prin Adunarea Generală, care se întruneşte ordinar, o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie, având ca preşedinte din anul 2012 pe Stoica Leon, care la aceste alegeri a fost reconfirmat pentru un nou mandat.


Leon Stoica a fost reconfirmat la presedentia CARP Reghin


 

În rândurile de mai jos spicuim  câteva fragmente din ,,DAREA DE SEAMĂ“ privind activitatea desfășurată de Consiliul Director, Comisia de Cenzori personalul salariat și responsabilii sectoarelor din Asociația ,,Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin” în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018.

Stimate Doamne /Stimați Domni,

Darea de Seamă  Asociației C.A. R. P. Reghin pentru anul 2018 este un eveniment statutar de retrospectivă și de concretizare a priorităților din strategia de dezvoltare pentru perioada următoare.

În anul care a trecut, asociația noastră a reușit să își îndeplinească misiunea și obiectivele, să-și respecte valorile care au consacrat-o și să continua ascendent activitatea în vederea realizării viziunii de susținere a intereselor membrilor săi, prin promovarea ajutorului reciproc, incluziunii și solidarității sociale, îmbătrânirii active, cooperării între generații într-o societate prietenoasă tuturor vârstelor.

Asociația noastră a fost înființată în anul 1952 cu scopul de a îmbunătăți viața persoanelor vârstnice, a celor care de multe ori suferă în singurătate având probleme financiare, de sănătate și de multe ori sunt abandonate de semenii lor.

Au fost vremuri când bătrânii învățați din orice domeniu, formau școli, organizau consultații pentru ca și alții să se adape din știința, valoarea și experiența lor fertilă, strânsă cu trudă și cinste prin ateliere, laboratoare și biblioteci, de aici și din lume.

Au fost timpuri când un bătrân era respectat fiindcă așa era tradiția cea normală și evlavică, bună și smerită. Iată de ce ,,lupii tineri“ trebuiau apropiați, înțeleși și mai ales formați și învățați că un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân au menirea de a a-i dărui o zi mai mult din viață, pentru că viața e mult mai frumoasă și mai puternică decât nesăbuințele ei, iar bătrânețea este plus de înțelepciune și lumină.

La baza activității noastre au stat prevederile legale, statutare, hotărârile de la ultima Adunare Generală a reprezentanților din 2018, planul de încasări și cheltuieli, cât și propunerile responsabililor de sectoare și a membrilor asociației.

Am avut următoarele prevederi bugetare :

Anul 2018 Planificat : Încasări 1.966.000 lei – Plăți: 1.758.000 lei – Sold: 208.000 lei.

Anul 2018 Realizat: Încasări: 1.885.164 lei – Plăți: 1.614.422 lei – Sold: 270.742 lei.

La finele anului financiar 2018 activitatea financiar contabilă a casei se încheie cu un profit de 8.911 lei, sumă ce a fost repartizată la fondul de risc.

La data de 31 decembrie 2018, soldul la cotizațiile membrilor era de 8.936.281 lei, cu mențiunea că toate cererile au fost onorate.

Acordarea ajutoarelor nerambursabile

Ajutoarele nerambursabile plătite în perioada la care se referă darea de seamă sunt următoarele:

  1. Ajutoare materiale: 400 pachete în valoare de 7000 lei.
  2. Ochelari, proteze, tratamente, ajutoare de operații: 1.138 de cazuri care au primit în total 89.860 lei.
  3. Ajutoare speciale: 1.355 de cazuri pentru care s-au acordat suma de 55.530 lei.
  4. Ajutoare caz de deces: 449 de cazuri pentru care s-a alocat suma de 418.184 lei.

Adică în total am avut pe 2018, 3.512 cazuri și am plătit suma de 577.374 lei sub formă de ajutor nerambursabil.

În situații critice, boli grave, accidente, incendii etc.,Consiliul Director analizează situația membrului C.A.R.P. și în funcție de disponibilitățile financiare, acordă un ajutor nerambursabil. În anul 2018 s-au acordat un număr de 117 asemenea ajutoare în suma de 27.430 lei.

La cheltuielile din contribuții s-a contabilizat decontarea deplasărilor făcute de responsabilii sectoarelor veniți la decontarea lunară, a deplasării membrilor consiliului de conducere și a personalului de la departamentul de contabilitate pentru rezolvarea unor situații ivite, stimulente pentru responsabili, plățile cifrându-se la 28.100 lei.

Cu ocazia Sărbătorilor de Paști am distribuit un număr de 250 de pachete consistente cu alimente și medicamente și alte 200 de pachete la Sărbătoarea Crăciunului, membrilor cu venituri foarte mici, la care pe lângă contribuția C.A.R.P.-ului și-au adus aportul și o serie de sponsori cărora le aducem mulțumirile noastre.

Suntem în al treilea an în care S.C. Pansab S.R.L., manageriată de către dl. Simion Sabău și fiul acestuia, Marius, au asigurat și asigură și în prezent câte 2 pâini pe săptămână pentru un număr de 45 de pensionari cu situație materială precară. Persoanele beneficiare sunt schimbate la fiecare șase luni.

La Sărbătoarea de Paști și Crăciun selectăm câte 200 de membrii cu pensii mici, bolnavi, singuri, care primesc pachete în produse alimentare. De fiecare dată am primit de la societatea sus menționată câte 200 de cozonaci. Pentru gestul nobil, mulțumim familiei Sabău în numele celor care au beneficiat și beneficiază de ajutorul din partea lor.

De același tratament ne-am bucurat și din partea SC.Mirdatod Prod SRL care ne-au asigurat produsele lactate, SC. Serele Dalin SRL, care ne-a oferit 200 de kg de roșii și grupul de farmacii ,,ECO” cu sediul în Târgu-Mureș, care ne-a trimis pachete cu medicamente și vitamine recomandate persoanelor vârstnice.

Tuturor le transmitem sincere mulțumiri și le urăm succes în activitatea care o desfășoară.


Acordarea Ajutoarelor Rambursabile – Împrumut


Altă formă de întrajutorare o reprezintă ajutoarele rambursabile adică împrumuturile la cerere. Fondul acestora îl constituie cotizațiile depuse lunar la fondul social, de către fiecare mebru al asociației, acesta trebuie să fie minim 1% din pensie. Cei care doresc, așa cum avem mulți membrii, pot depune sume mai mari la fondul social, pentru a-și forma suma necesară plafonului stabilit pentru împrumutul pe care doresc să-l ridice. Formarea acestuia din timp prin depunerile lunare, îi scutește de efort financiar pentru completarea fondului la data solicitării împrumutului. Realizând un fond mai substanțial și dacă se solicită împrumut la nivelul fondului, nu mai sunt necesari giranți. Menționăm faptul că, fondul social se restituie titularului în întregime la retragerea din Asociație sau în caz de deces urmașilor.

Trecând la prezentarea fondului pentru ajutoare rambursabile (împrumuturi), la 31 decembrie 2018 acesta era de 10.031.182 lei. La aceeași dată se aflau asupra membrilor suma de 8.936.281 lei sub formă de împrumuturi, iar diferența de 1.094.901 lei se regăsește în conturile bancare.

În perioada de raportare, au fost onorate un număr de 3.699 cereri de împrumut în valoare de 11.858.167 lei.

Dobânda a fost de 8% pentru cererile de până la 3.000 lei inclusiv și de 10% pentru cele între 3.001-30.000 lei.

În situația în care suma împrumutată nu a depășit soldul cotizației, dobânda s-a redus cu 50%, fără giranți și alte comisioane – astfel au beneficiat 466 membrii cu suma de 715.246 lei. În cazuri justificate conform statutului, dacă un membru nu a reușit restituirea împrumutului la data stabilită are dreptul la o refinanțare (întocmirea unui nou contract) cu condiția să fi achitat minim 50% din valoarea împrumutului.

În situațiile în care împrumutul se solicita pentru probleme medicale grave, operații, proteze, medicamente scumpe, etc. în baza actelor medicale doveditoare, Consiliul Director poate aproba acordarea împrumutului cu dobândă de 5% pe an. De aceste situații au beneficiat 13 membri cu suma de 22.500 lei.

Marea majoritate a celor care au depus cereri, au înțeles să ramburseze ratele stabilite de către ei la datele scadente, dar avem unii restanțieri care au uitat că sunt datori, față de care s-a intervenit cu adrese și somații, atât la titularii cererilor cât și la giranți, unii au răspuns și au lichidat debitul. Pentru cei care au refuzat, s-a trecut la recuperarea sumelor restante prin Executorul Judecătoresc conform legilor în vigoare, acestea fiind în curs de executare.

Cererile pentru ajutorul rambursabil (împrumut) au fost onorate în aceeași zi. Pentru siguranța onorării cererilor în orice situație, după efectuarea tuturor plăților, sumele disponibile au fost depuse în cont la bancă, soldul acestora la data de 31 decembrie 2018 era de 3.256.397 lei.       

  Leon Stoica, Președinte CARP Reghin

 

 

 

      

 

 

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *