„DARE DE SEAMĂ” CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR REGHIN PE ANUL 2022

0

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (C.A.R.P.) Reghin și-a prezentat pe 26 aprilie, ora 11, la Restaurantul „Crizantema” din Reghin, bilanțul activității pe anul 2022 şi strategia C.A.R.P. Reghin pe anul 2023 în cadrul Adunării Generale. Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de Consiliul Director, Comisia de Cenzori, personalul salariat şi responsabilii sectoarelor din Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Reghin în perioada 01.01.2022-31.012.2022 a fost prezentată de Leon Stoica, preşedintele C.A.R.P. Reghin pe care o publicăm în rândurile de mai jos: 

Stimate Doamne, Stimaţi Domni, 

Bilanţul activităţii desfăşurate de Asociaţia CARP Reghin pentru activitatea din anul 2022 s-a desfăşurat în condiţii dificile determinate de războiul din Ucraina şi efectele crizei economice şi energetice. Totuşi avem satisfacţia că ne întâlnim fizic faţă în faţă cu toţi delegaţii în Adunarea Generală ceea ce este de bun augur şi ne dă speranţa pentru zile mai bune, pentru perioada care urmează.

Suntem în faţa unor provocări care de la an la an, sunt mai multe complexe şi cărora dacă nu vom fi uniţi ca până acum, cu greu le vom face faţă.

Istoria ne-a demonstrat că orice lucru bun durează în timp, iar C.A.R.P. -urile sunt un lucru bun. Acestea au trecut proba timpului pentru că au ştiut să se adapteze membrilor şi nevoilior celor pe care-i reprezintă.

 I. ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR REGHIN

A luat fiinţă în baza Decretului nr.204/1951 la data de 01.11.1952, funcţionarea fiind autorizată prin Decizia nr. 149/1973 a fostului Comitet executiv al Consiliului Judeţean Mureş.

Conform legii nr. 13/1972 şi Sentinţa Civilă nr. 1845/XI 1972 a Judecătoriei Reghin, fiind înregistrată în Registrul de Persoane Juridice a Judecătoriei Reghin la nr. 2 / 11.11. 1999.

Asociaţia noastră este membră a Federaţiei naţionale Omenia a CARP-urilor din România şi care este membră cu drepturi depline a AGE PLATFORM EUROPE (Platforma vârstinicilor din Europa).

Structura organizatorică este cea prevîzută în statutul Asociaţiei fiind organizată pe sectoare constituite la nivelul Municipiului Reghin, iar în mediul rural pe localităţi având câte un responsabil de sector din rândul membrilor, care datorită vârstei sau altor motive obiective nu se pot deplasa la sediul Asociaţiei pentru a-şi rezolva diferite probleme.

  1. MODUL DE INDEPLINIRE A OBIECTIVELOR

    În anul 2022 Consiliul Director şi-a continuat eforturile pentru menţinerea facilităţilor existente atât în Reghin cât şi în mediul rural pentru înscrierea de noi membrii, menţionând că grupul ţintă fiind pensionarii de toate categoriile, vârstnici singuri şi cei aflaţi în risc social şi de sănătate, cât şi persoanele salariate care doresc să se înscrie în asociaţia noastră.

La sfârşitul anului 2022 numarul total de membrii C.A.R.P. a fost de 10.395, în scădere cu 342 de membrii faţă de anul 2021, printre motive numărându-se prudenţa crescută, perspectiva unei crize economice profunde, aprecierile nerealiste ale politicienilor privind cresterea pensiilor, precum si perspectiva elaborării unei noi legi a pensiilor în noile condiţii restrictive impuse de PNNR.

În anul 2022 Consiliul Director a fost în contact permanent cu responsabilii de sectoare cu autoritaţile locale pentru a cunoaşte în detaliu problemele din zonele respective şi pentru a sprijini vârstnicii aflaţi în situaţii critice.

În anul 2022 Asociaţia C.A.R.P. Reghin a sărbătorit 70 de ani de la înfiinţare, ani în care activitatea în slujba pensionarilor şi-a perfecţionat structura organizatorică şi modul de lucru. A fost cumpărat în anul 1971 actualul sediu care a fost modernizata structura clădirilor, dotarea cu cele necesare ca: achiziţionarea de tehnică de calcul modernă, programe de evidenţa şi contabilitate moderne.

La începutul lunii iunie din anul 2022, după o temeinică pregătire, s-au desfăşurat o serie de activităţi legate de sărbătorirea a 70 de ani de la înfiinţarea C.A.R.P. Reghin, la festivitati au participat reprezentanţi a 21 de C.A.R.P-uri din ţară,, preşedintetele Federatiei „Omenia” a C.A.R.P.-urilor din România, reprezentanţi ai autorităţilor locale, responsabilii de Sector, invitaţi, manageri ai unor societăţi comerciale locale care au făcut sponsorizări pentru asociaţia noastră. În prima zi a avut loc un schimb de experienţă la care au participat delegaţii reuniţi de la toate C.A.R.P. -urile din ţară şi de la Federaţia „Omenia”.

În ziua a doua au avut loc vizite ale delegaţiilor la Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” cunoscută ca biserica lui Petru Maior unde s-a prezentat o comunicare istorică despre opera, viaţa şi personalitatea lui Petru Maior, apoi o vizita la IRUM Reghin, unitate economică cu capital românesc, care face cinste municipiului nostru. La restaurantul “Parc” a avut loc festivitatea de aniversare a 70 de ani, după care s-a participat la o masă comună.

  1. Perfecţionarea activităţiilor de creditare, de acordare a ajutoarelor nerambursabile şi ajutoarelor de deces.

În perioada analizată C.A.R.P. Reghin şi-a îndeplinit cu responsabilitate datoria faţă de membrii, identificând multiple probleme cu care se confruntă.

Ratele dobânzilor practicate, cuprinse intre 4% si 9%, ajutoarele de deces, ajutoare nerambursabile sub diferite forme sau alte facilităţi, au constituit forme concrete de ajutoare a membrilor nostri, pe care indiscutabil nu le-ar gasi in nicio institutie financiara, bancara sau nebancara si nici in alte asociatii ale pensionarilor, si au contribuit la echilibrarea situaţiei financiare a seniorilor în contextul creşterii preţurilor şi a cheltuielilor cu medicamente. Este cunoscut faptul ca la 33 de ani la economia de piaţă, majoritatea covârşitoare a vârstnicilor este în continuare victima excluziunii financiare şi nu se califica pentru împrumuturi de la bănci din cauza vârstei înaintate şi a veniturilor mici, în acelasi timp, seniorii au manifestat multă retţinere fata de ofertele care folosesc mediului online. Acolo unde insa, varstinici au apelat la oferte de creditare ale unor IFN-uri au fost semnalate dobânzi exorbitante şi o serie de cazuri de abuz, de aceea incluziunea financiara ramâne o perioadă pentru C.A.R.P. Reghin.

În anul 2022 au fost acordate 2388 de împrumuturi în sumă de 10.424.920 lei cu 1314 mai puţine decât în anul 2021 dar cu o valoare totală de 10.724.920 lei constituind în continuare singura şansă pentru vârstnici cu nevoi de medicamente, încălzire şi energie electrică, precum si bunuri de folosinţă medie.

Împrumutul minim a fost în valoare de 400 lei, iar cel maxim de 4.5000 lei. Media împrumuturilor a crescut de la 4258 lei în anul 2021 la 4365 lei, în anul 2022. În anul 2022 C.A.R.P. Reghin s-a confruntat cu un excendent de lichidităţi trecând de la împrumutul tradiţional de 3 ori cotizaţia, la împrumutul de 7 ori cotizaţia cu plata în aceeaşi zi sau într-un termen foarte scurt şi făcând diferite plasamente în diverse forme de investiţii (titluri de stat sau bancare).

Faptul ca valoarea împrumutului este în creştere, ne bucură, dar scăderea numărului membrilor împrumutaţi, ne îngrijorează şi duce la concluzia că oferta noastră nu este întotdeauna suficient de ofertantă, paleta de forme de creditare este încă săracă, iar publicitatea nu şi-a atins scopul în condiţiile în care dobânziile au scăzut şi avem un excedent de lichiditate.

La baza activităţii noastre, au stat prevederile legale statutare, hotărârile Consiliului Director, planul de încasări şi plăţi cât şi propunerile resposabililor de sectoare şi membrilor Asociaţiei.

Am avut următoarele prevederi bugetare în lei:

 

Anul

INCASARI

PLATI

SOLD

2022

Planificat

1.347.000

0

Realizat

1.353.000

1.335.000

0

 

La finele anului financiar 2022, activitatea financiar contabilă a fost încheiată cu profit 0 lei.

In 31.12.2022 soldul de cotizatie al membrilor era de 13.567.705 lei, la contributii 743.068 lei, valoarea imprumuturilor era de 10.424.920 lei cu mentiunea ca toate cererile au fost acordate.

Ajutoarele nerambursabile plătite în perioada la care se referă Darea de Seama sunt următoarele:

 

Nr.crt

Denumire

Cazuri

Suma

Ajutoare materiale

700

140.000

Ochelari, proteze, tratament, operatii

739

87.950

Ajutoare speciale

179

48.900

Ajutor deces

426

432.376

Excursii

159

7.950

TOTAL

2203

717.176

 

În ultimii ani am reuşit să distribuim cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun câte 350 de pachete consistente cu alimente, pentru membrii cu venituri mici sau aflaţi în situaţii critice (singuri, bolnavi, abandonaţi). Pachetele au fost realizate prin contribuţia C.A.R.P. Reghin, dar la care au contribuit o serie de sponsori cum ar fi: S.C Pansab S.R.L care ne-a oferit cozonaci şi oferă săptămânal 45 de pâini persoanelor cu lipsuri, din Reghin, Mirdatod SRL care a asigurat produse lactate, SC SRL Dalin, SC Remex SA, Fermele Gliga, SC Bioavis SRL, SC Denicons SRL, SC Bar As Moto Sport SRL, tuturor le transmitem sincere mulţumiri şi le urăm succes în activitatea ce o desfăşoară.

Asociatia Our Lifetime Reghin a asigurat din surse propria, ulei, zahăr şi făină precum şi distribuirea pachetelor în colaborare cu Liga Studenţilor UMF Târgu-Mureş, toate sub conducerea d-lui Mihai Dan Fărcaş căruia ii mulţumim mult.

În conformitate cu art. 4 din Statutul CARP Reghin, scopul Asociatiei este întrajutorarea şi asistenţa socială a membrilor săi, prin activităţi de protecţie socială principalul scop fiind sprijinirea membrilor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile.

Împrumuturile se acordă din fondurile de cotizaţie ale membrilor, astfel că la ora actuală fondul social al membrilor C.A.R.P. Reghin la data de 31.12.2022 este de 13.567.705 lei, iar soldul împrumuturilor se ridică la suma de 10.424.920 lei.

Fiecare membru al asociaţiei este obligat să depună lunar cotizaţia de 1% din pensie sau venit, dar fiecare poate să depună lunar sume mai mari pentru crearea unui fond mai mare care facilitează obţinerea unui împrumut cu dobândă redusă la 4% respective 5% pe an, în cazul în care se solicită la nivelul fondului de cotizaţie şi nici nu se mai solicită giranţi.

Menţionăm faptul că fondul social se restituie titularului în întregime la retragerea din Asociaţie sau în caz de deces moştenitorilor.

Dobânda la împrumuturi a fost de 7% pentru împrumuturi de până la 3000 lei şi 9% au pentru cele între 3000 lei şi 45.000 lei.

In situatia in care imprumutul se solicita pentru probleme medicale grave, operatii, proteze, medicamente scumpe etc in baza actelor medicale doveditoare Consiliul Director poate aproba imprumuturi cu dobanda de 5% pe an. Marea majoritate a celor ce au primit imprumuturi au inteles sa ramburseze ratele stabilite la datele scadente, dar avem si unii membrii care uita ca sunt datori si fata de care s-a intervenit cu adrese si somatii atata la membrii titulari cat si la giranti. Pentru cei ce au refuzat, s-a trecut la recuperarea sumelor restante prin Executorul Judecatoresc conform legislatiei in vigoare. Imprumurile solicitate au fost acordate in general in aceeasi zi, iar in cazuri mai putine in cel mult 3 zile de la solicitare.

Pentru siguranta onorarii cererilor dupa efectuarea tuturor platilor sumelor disponibile, au fost depuse imediat la banca, dar soldul acestor bani la 31 dec. 2022 a fost de 8.437.310 lei.

Prezentam urmatoarea dinamica a miscarii membrilor in anul 2022.

La 01.01.2022 am avut în evidenţă ca membrii activi 10.737 s-au înscris 501 membri din care s-au retras 254 membri, au decedat 426 membri, au fost excluşi 163 membri.

La finele anului, 31.12.2022 existau 10395 membri, din cei 254 membri şi retraşi majoritatea motivează scăderea veniturior proprii şi imposibilitatea de a plăti cotizaţia şi contribuţia lunară, iar o parte fiind daţi la executare silită nu şi-au plătit cotizaţia 2-3 ani.

De rezolvarea problemelor pe care le au membrii se ocupa responsabilii sectoarelor respective. Rezultatele activitatii acestora sunt in raport direct cu dorinta de a fi in slujba si ajutorul celor care i-au investit cu increderea lor, constinciozitatea si metodele de lucru a fiecaruia. In acest trebuie sa-i evidentam pe toti responsabilii nostri pentru activitatea buna si foarte buna pentru care Consiliul Director le aduce multumiri. Consiliul Director face apel la responsabilii sectoarelor, la personalul angajat la CARP sa atraga responsabilii cat si persoane tinere care au venit lunar garantat pentru a se inscrie in Asociatia noastra. Sunt multe persoane care nu cunosc scopul Asociatiei noastre si din pacate multi au nevoie de ajutor.

ACTIVITATEA ADMINISTRATIV GOSPODAREASCA, CULTURAL ARTISITICA, PRESTARII SERVICII, ASISTENTA SOCIALA

S-a desfăşurat în limitele alocaţilor bugetare aprobate pentru realizarea obiectivelor propuse, conform aprobării date de Adunarea Generală a reprezentanţilor- precedentă pentru cele neprevazute atunci, de către Consiliul Director.

Consiliul Director împreună cu personalul angajat s-a preocupat de întreţinerea clădirilor, faţadei clădirii.

S-a realizat revizuirea întregii instalaţii de încălzire, iar dacă va fi necesar pentru iarna următoare vom achiziţiona o nouă centrală mai performantă.

Legea 540/2002 privind Casele de Ajutor Reciproc a Pensionarilor în perioada la care se referă „Darea de Seamă”, C.A.R.P. Reghin a organizat şi alte activităţi cu membrii săi.

În anul 2002 s-a organizat o excursie de 8 zile În Italia- statiunea Rimini la care au participat 80 de membri C.A.R.P., două excursii în Grecia şi mai multe excursii în interiorul ţării.

In anul acesta avem programata o excursie de 3 zile in Ungaria ce are ca obiective regiunea viticola Tokaj unde se va participa la degustare de vinuri, apoi Budapesta cu obiective istorice din centru si cu o croazieră pe Dunăre unde se va servii masa, iar a treia zi se va vizita Palatul Prinţesei Sissi.

O alta excursie la Praga, Karlovy Vary, Dresda, de 5 zile, o excursie cu tematică istorică la Sibiu şi care priveşte istoria Asociaţiei ASTRA. 

În perioada analizată ne-am preocupat de realizarea unor servicii medicale cu tarife reduse pentru membri asociaţiei noastre, astfel avem încheiate protocoale de colaborare cu cabinete medicale de: stomatologie, medicină internă, oftalmologie, chirurgie cât şi cu un cabinet de kinetoterapie aflat foarte aproape de sediul C.A.R.P. Reghin din strada Sării nr. 11.  

Activitatea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin în anul 2022 poate fi apreciată ca bună şi foarte bună, dar tot timpul exista loc pentru mai bine, fapt pentru care colectivul nostru caută să găsească soluţii în vedera deservirii şi întrajutorării membrilor noştrii.

Evidenţiem colaborarea bună avută în anul 2022 cu Biblioteca Municipală „Petru Maior” condusă de pr. dr. Florin Bengean, cu Televiziunea „Ardeal TV” prin moderatorul Ilie Frandăş, cu site-ul „visurilenuautermenlimita.com” prin administrotorul Matei Robert Mihai şi cu Consiliul Municipiului Reghin.

Am avut relaţii de colaborare şi cu celelalte C.A.R.P. -uri din judeţ, Federaţia „Omenia” cât şi cu C.A.R.P.-uri din Bârlad, Brăila, Zalău, Suceava, etc.

IV. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

S-a desfasurat in conformitate cu Bugetul aprobat pentru anul 2022

Exercitiul bugetar a fost analizat de Consiliul Director in sedintele lunare, prin Contul execuţiei bugetare. Cheltuielile pe conturi au fost reglate prin rectificarea de buget propusa de contabilitate si aprobata de consiliul director conform prevederilor statutare.

Statul de functiuni a avut 9 posturi, din care 7 posturi cu normă întreagă şi două posturi cu jumătate de normă.

Fondul de salarii utilizat a fost de 584538 lei lunar, din care se scad obligaţiile către stat în suma de 333512 lei ramănând un net de 251028 lei.

Pentru anul 2022 fondurile pentru indemnizaţiile pentru Consiliul Director si Comisia de cenzori au fost de 335.165 lei din care se scad obligaţiile către stat în sumă de 144120 lei rămănând un net de 191045 lei.

Mentionăm că indemnizaţiile şi salariile se obţin din chirii şi dobânzi, din acestea rămănând fonduri pentru acoperirea altor cheltuieli.

Activitatea economico-financiar a fost verificată de către comisia de cenzori, rezultatele fiind prezentate în Raportul comisiei de Cenzori.

Propunem următorul Buget pentru anul 2023:

  • Încasări 2310.500
  • Cheltuieli 2112.000

Planul de venituri şi cheltuieli pe structura conturilor vă rugam să binevoiţi a-l aproba în vederea obiectivelor propuse.

V. CONSILIUL DIRECTOR , COMISIA DE CENZORI SI PERSONALUL SALARIAT

Consiliul Director este format din 5 membrii. Aceştia au rezolvat problemele din sectoare în limitele prevederilor statutare deplasările în sectoare fiind făcute de subsemnatul Stoica Leon în calitate de presedinte, Septimiu Branea, Moldovan Ioan, Gros Ioan şi Marcel Crisan.

Cu ocazia deplasărilor în teren s-au ţinut şedinţe cu membrii ale Sectorului respectiv fiind analizată activitatea responsabililor, numirea unor noi responsabili acolo unde s-a impus. În fiecare zi de luni Consiliul Director are şedinţe operative unde se stabilesc sarcinile pentru săptămână în curs şi se informează asupra îndeplinirii sarcinilor din săptămâna anterioară.

La sfârşitul fiecărei luni Consiliul Director are o şedinţă în care se analizează activitaea lunii şi se stabilesc repere de acţiune şi se emit hotărâri obligatorii pentru întreaga asociaţie. Lunar se aprobă lista membrilor nou înscrişi. O activitate deosebită au desfaşurat membri Consiliului Director pentru recuperarea sumelor restante de la rău platnici, fiecare consilier în zona sa de responsabilitate.

Membri Consiliului Director au activat zilnic în vederea selecţionarii celor ce solicită împrumuturi mari prin efectuarea de investigaţii cu privire la eligibilitatea acestora. Preşedintele a rezolvat situaţiile specifice stabilite prin statut şi aparute prin activitatea curentă a asociatiei. Comisia de cenzori şi-a desfaşurat activitatea în mod corespunzator, activitate prezentată de altfel în Raportul Comisiei de Cenzori.

Confruntarea carnetelor pe solduri, cu evidenţa contabilă, verificarea sectoarelor şi responsabililor care au fost selectaţi, stabilirea sumelor de recuperat de la debitori, propunerile făcute în acest sens fiind aduse la îndeplinire de către resonsabilii de sector şi membri Consiliului Director.

Activitatea Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori o considerăm bună. În perioada analizată au avut loc 16 sedinţe de Consiliu Director pentru analiza activitaţii administrativ gospodareşti şi financiar contabile, aprobarea excutării şi finanţării unor lucrări, aprobarea ajutoarelor şi alte probleme diverse.

Toate s-au finalizat cu hotărâri sau decizii consemnate în procesele verbale, iar extrase din acestea au fost înmânate pe baze de semnătură întregului personal.

Personalul încadrat a desfăşurat activităţi corespunzătoare. Am căutat să imprimam responsabilitate în rezolvarea tuturor problemelor ivite, oamenii să nu aştepte, să se dea dovadă de respect pentru fiecare membru ce a trecut pragului C.A.R.P.-ului Reghin.

În concluzie, considerăm ca membri Consiliului Director, Comisia de Cenzori , Presedinţii acestora, personalul salariat, responsabilii sectoarelor au desfaşurat o activitate bună, rezultatele fiind pe măsura strădaniei fiecăruia, reflectate în cifrele prezentate. Micile nerealizari, greşeli, au fost remediate la timp, nu au influenţat activitatea generală.

Având în vedere prevederile art.7 pct.3, 4 din Statutul C.A.R.P. Reghin solicităm Adunării Generale a Delegaţilor aprobarea materialelor prezentate în actuala şedinţă, descărcarea gestiunii pe perioada 01.01.2020-31.12.2022 şi aprobarea planului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 în vederea finanţării obiectivelor de realizat şi a cifrei de control pentru anul 2023.

Am căutat să prezentăm activitatea Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, responsabililor de sectoare precum şi a personalului salariat pentru care preşedintele acordă aprecierea şi mulţumirile cuvenite.

Presedintele Consiliului Director, Leon Stoica

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *