EMIL BENDRIŞ ŞI-A DORIT SĂ AJUNGĂ PRIMAR DIN DORINŢA DE A DEZVOLTA COMUNA ÎN CARE S-A NĂSCUT ŞI S-A FORMAT CA OM !

0

Emil Bendriş este primarul comunei Vătava, desemnat de cetăţenii acestor meleaguri în urma alegerilor din 27 septembrie 2020. Are la activ două mandate de consilier local în Consiliul Local Vătava  din legislaturile 2008-2012 şi 2016-2020 şi 1 mandat de vicprimar în legislatura 2012-2016. Are 49 de ani şi 2 copii, un băiat de 24 de ani Vlad care momentan lucrează în Târgu-Mureş şi o fiică, Daria elevă în clasa a X-a în cadrul Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş. 

Emil Bendriş este un om respectat în comună pentru altruismul său şi dorința sinceră de a fi în folosul comunității şi se pare că nu întâmplător cetăţenii l-au mandatat să o reprezinte în calitate de primar. Emil Bendriş nu bravează cu asta în schimb realizările  sale dovedesc că îşi îndeplineşte cu multă responsabilitate atribuţiile de primar din Codul administrativ. Conduce o comună cu o populaţie de 1820 de locuitori cu o suprafaţă de 16880 ha şi care are în componenţă satele: Vătava, Râpa de Jos, Dumbrava. Comuna Vătava are în acest moment 2 grădinițe funcţionale şi 2 şcoli, 5 biserici şi 1 dispensar. Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea 5 antreprenori şi mai mulţi crescători de animale şi păsări. În comună există circa 2000 de bovine, peste 6.500 de ovine şi circa 3.000 de păsări plus trebuie să menţionăm faptul că pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea şi un crescător de pui şi găini ouătoare care deţine o fermă cu peste 20.000 de păsări.


„Primarul și funcționarii publici sunt în serviciul cetățeanului și nu invers, acesta este crezul pe care îl susțin și mă oblig să îl respect!” a declarat Emil Bendriş pentru site-ul „visurilenuautermenlimita.com”.

În rândurile de mai jos vă prezentăm un raport de activitate al primarului comunei Vătava, Emil Bendriş în perioada noiembrie 2020-iulie 2023, unele finalizate, altele în curs de finalizare:
 • În acest moment în comuna Vătava se continuă lucrările la proiectul „Reabilitare sistem de alimentare cu apă şi realizare sistem de canalizare, epurare şi evacuare ape uzate din comuna Vătava proiect care se derulează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) iar branşarea se va realiza prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

 • Schimbarea acoperişului la Şcoala Primară Râpa de Jos, precum şi repararea a două încăperi din cadrul aceluiaşi edificiu : săli de clasă şi hol. Investiţie realizată din fonduri proprii.

 • Schimbarea acoperişului la Şcoala Gimnazială Dumbrava şi reabilitarea exterioară a clădirii executată din fonduri de la bugetul local.

 • Construirea Capelelor mortuare în localităţile din comună. Până în acest moment s-au finalizat capelele din localităţile Vătava şi Dumbrava şi este în curs de finalizare capela mortuară din loalitatea Râpa de Jos care a fost construită pe un teren donat de către primărie Bisericii Ortodoxe din localitate. Aceste investiţii s-au realizat exclusiv din fonduri proprii din bani de la bugetul local al comunei Vătava.

 • La nivelul comunei s-au realizat în perioada noiembrie 2020 – iulie 2023 două poduri şi două podeţe în localităţile Dumbrava şi Vătava iar în localitatea Râpa de Jos au fost refăcute alte trei poduri. Totodată au fost pietruite drumurile comunale pe o lungime de 15 km. Investiţiile fiind realizate din banii de la Guvern oferiţi pentru calamitățile naturale din 2020.


 • Consolidarea drumului fortestier cu şanţurile aferente a fost consolidat pe o lungime de 4,5 km din fonduri propri.

 • Reabilitare Dispensar Uman localitatea Vătava. Unitatea medico-sanitară asigură asistența populației la standarde europene prin medicul Amirirad Renata-Marta. Investiţia a fost realizată din bugetul local al Primăriei Vătava.


 • Regularizarea cursului de apă a râului Dumbrava pe o lungime de aproximativ 1 km. Proiect realizat cu sprijinul Apelor Române Mureș – SGA Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș.

 • Realizarea în fiecare localitate a comunei a câte două foişoare destinate activităţilor recreative. Invetiţie realizată din sume din bugetul propriu.

 • În intervalul noiembrie 2020 – iulie 2023 au fost realizate o serie de achiziţii:

 • achiziţie despicător vertical de lemne

 • achiziţie două motofierastraie, remorcă auto şi sărăriţa

 • Montare videointerfon şi control de acces la Şcoala Vătava

 • Achiziţie autoturism Duster, sursa de finanţare: bugetul local.

Ca şi proiecte în derulare în curs de realizare la nivelul comunei:

 • În carul proiectului de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor „Creşterea gradului de acoperire a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, până în prezent sunt efectuate măsurătorile şi verificarea parcelelor pentru terenurile intravinale din comună. Proiect derulat prin Agenţia Naţională de Cadastru.


 • „Racorduri reţea de canalizare menajeră şi branşamente reţea apă potabilă în comuna Vătava, judeţul Mureş”. Proiect finanţat prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

 • Este în curs proiectul „Reabilitare Cămin Cultural Dumbrava”, proiect depus la Compania Naţională de Investiţii;

 • Depunere Studiului de Fezabilitate pentru introducerea reţelei de gaze în comună prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

 • Demararea lucrărilor de asfaltare a drumului comunal DC 164 având în vedere faptul că în acest moment există deja o firmă care a căştigat licitaţia de execuţie. Acest drum în lungime de 2,4 km nu a fost niciodată asfaltat şi reprezintă o investiţie istorică pentru comuna Vătava. Lucrările vor începe aproximativ într-o lună de zile şi investiţia va fi suportată din bugetul local.

 • Accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” , aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – APIA 2020 sesiunea4/2021. Prin aceste serivicii comuna beneficează de o subvenţie de aproximativ 600.000 de lei anual pe o perioadă de cinci ani din partea APIA. Banii fiind folosiţi pentru necesităţile comunei Vătava.

 • Este în curs proiectul „Dotare şcoală cu mobilier şi materiale didactice în Comuna Vătava”, proiect finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, aprobat.

 • A fost depus în cadrul Grupului de Acţiune Locală „Defileul Mureşului Superior” proiectul „Achiziţionarea de lămpi LED pentru sistemul de iluminat public din Comuna Vătava, judeţul Mureş”, proiect pentru care a fost semnată conformitatea la OJFIR MUREŞ.

Alte acţiuni:

 • asigurarea lemnului de foc pentru toate instituţiile comunei;

 • asigurarea lemnului de foc pentru populaţia comunei în funcţie de amenajamentul aprobat;


 • sprijinirea fermieirilor din comună prin susţinere în depunerea dosarelor pentru obţinerea subvenţiilor APIA;

 • semnarea unui protocol cu societatea Electrica ce priveşte amplasamentului reţelei electrice.

 • În cadrul aparatului de specialitate al Primăriei au fost emise 300 dispoziţii în anul 2022 şi au fost adoptate circa 50 de hotărâri ale Consiliului local în anul 2023.

 • În această vară premianţii claselor a V-VIII-a din comună au beneficiat de o excurise de două zile în Bucureşti iar în perioada 23-28 iulie Primăria Comunei Vătava organizează o Tabără pe Valea Gurghiului la Lăpuşna pentru premianţii claselor I-V.


„Îmi doresc ca fiecare cetăţean din comunitate să simtă ca noi cei din administraţia locală suntem aici pentru cei ei, şi tot ceea ce facem, facem în beneficiul lor. În încheiere, trebuie să menţioneze faptul că, am avut un sprijin în realizarea acţiunilor realizate din partea viceprimarului, a consilierilor locali şi nu în ultimul rând al personalului aparatului propriu al primăriei Vătava, drept pentru care le mulţumesc tuturor şi de asemenea tuturor cetăţenilor al comunei Vătava pe care îi asigur că în continuare mă voi implica pentru îmbunătăţirea vieţii sociale, spirituale şi dezvoltării comunei. Vă mulţumesc şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la dezvoltarea comunităţii şi vă asigur că efortul fiecăruia este important pentru comuna noastră. ” a precizat în încheiere, Emil Bendriş, primarul comunei Vătava. 
A consemnat Matei R. Mihai

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *