Eseu – Scrisoare deschisă, adresată tuturor prietenilor mei, interesaţi de mai buna educaţie a copiilor şi adolescenţilor noştri,

0

     Dragă prietene anonim, nu ştiu dacă vei avea suficientă răbdare să citeşti până la capăt acest eseu didactic al meu, dar … îndrăznesc să spun prieten, pentru că, de când cu reţele de socializare, prietenia a primit şi alte conotaţii. În ultimii ani, am devenit prieten cu mulţi dascăli remarcabili ai învăţământului românesc, dar şi cu mulţi dintre foştii mei elevi. Am impresia că şi între noi, s-a stabilit în aceste ultime luni, un virtual dialog pe teme didactico-matematice, dialog favorabil apariţiei unei relaţii de prietenie şi de sinceră comunicare didactică. După cum poate ai observat, exprimările mele publice pledează pentru o altă abordare a educaţiei matematice şcolare şi pentru a pune împreună bazele unei alte paradigme educaţionale româneşti.

      În ce măsură efortul nostru comun din aceste luni, va da rezultate palpabile, rămâne de văzut. Am în spate o experienţă didactică de 30 de ani, de abordare transdisciplinară a matematicii elementare. Aceste vremuri de căutări didactice ale unor soluţii operaţionale la criza educaţională cu care ne confruntăm, necesită, în opinia mea, un efort sincer şi profesionist de implementare concretă de noi, şi vechi în acelaşi timp, strategii didactice nonstandardizate şi de o altă abordarea oficială a învăţării matematicii la clasă. Timp de 30 de ani, prin activităţile matematice de club al copiilor, pe care le-am iniţiat din proprie iniţiativă, mi-au creat marea şansă să individualizez educaţia, să dezvolt, la momentul oportun, aspiraţia spre creativitate şi cercetare matematică şcolară, la mulţi dintre foştii mei elevi.

        Numeroşi dascăli de mate fac şi ei meditaţii particulare aşa precum au făcut şi înaintaşii noştri, dar păstrează o inexplicabilă discreţie asupra rezultatelor concrete ale acestei forme de educaţie individuală (sau de microgrup), educaţie „particulară”, mai ales de efectuare a temelor de la clasă. Eu am ales o altă cale didactică – am ales să dezbatem stategii de învăţare, am ales să ne dezvoltăm gândirea critică, am ales să înţelegem altfel matematica şcolară. Astfel, cu majoritatea elevilor cu care am lucrat, exclusiv individual, la mate acasă, am descoperit satisfacţiile învăţării în echipă, am devenit pasionaţi de misterele matematicii şi încântaţi de bunele noastre realizări de echipă. Am asimilat cu interes moderne şi eficiente strategii de învăţare a matematicii elementare. A fost un bun prilej prin care am învăţat să ne eficientizăm dezvoltarea noastră personală de fiecare zi, am învăţat să devenim parteneri de dialog, în echipe de doar câte două persoane. Dialogul didactic „face to face” este mult mai eficient şi mobilizează aspiraţiile noastre ascunse spre sinceritate şi de acceptare a ceea ce suntem, de înţelegere a valorilor morale ale empatiei şi solidarităţii umane.

      Am realizat acest deziderat educaţional, în ultimii 30 de ani de dialog matematic „de acasă” şi în cel practicat la Clubul Copiilor Reghin, cu sutele de elevi din clasele IV-X, pe care i-am convins că merită să dea atenţie şi unei alte abordări a învăţării matematicii elementare. Spre deosebire de activitatea clasică şcolară, aceşti elevi au acceptat să fie constituiţi în grupe eterogene. Acest tip de comunicare şi interacţiune didactică, mi-a schimbat în mod radical percepţia asupra modului de înţelegere a matematicii elementare. La un moment dat, am descoperit un elev curios de clasa a V-a, care asculta cu atenţie explicaţiile mele despre operaţiile cu logaritmi, destinate unor elevi de clasa a X-a. Reacţia lui a fost una surprinzătoare: „Aş vrea să înţeleg şi eu logaritmii!”. Nu am agreat niciodată blocarea gândirii critice a elevilor mei, nu am intenţionat transformarea discipolilor mei din toate timpurile, în nişte „mici roboţei”, ci i-am încurajat mereu să devină autodidacţi şi să-şi afirme cu curaj personalitatea – să descopere sensul profund al învăţării matematicii şcolare, să încerce să transforme învăţarea matematicii într-o bucurie, de-a lungul întregii lor vieţi. Cele de mai sus reprezintă bucurii şi realizări ale celor 45 de ani de când am devenit dascăl de mate-info.


 Prof. Dorin Cremene

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *