În județul Mureș au scăzut exporturile cu 8,5 % și au crescut importurile cu 11,1%

0

Una dintre consecinţele aderării României la UE constă în faptul că de la 1 ianuarie 2007, sistemul de realizare a statisticilor de comerţ exterior, bazat în principal pe informaţiile din declaraţiile vamale de export şi import colectate de Autoritatea Naţională a Vămilor, se modifică urmare a eliminării obligaţiei de întocmire a declaraţiilor vamale pentru bunurile care circulă între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene. Toti operatorii economici care efectuează schimburi intracomunitare de bunuri și a căror cifră de afaceri anuală aferentă acestui tip de comerț depășeste pragurile valorice stabilite de Institutul Național de Statistică trebuie să completeze declarația statistică INTRASTAST. Perioada de diseminare a datelor privind comerţul exterior este L+70 (luna de referinţă + 70 zile).


Conform unui comunicat de presă emis de Direcția Județeană de Statistică Mureș privind evoluția principalilor indicatori economico-sociali, comerţul exterior realizat de agenţii economici din judeţ s‐a concretizat în perioada 01.01‐ 31.08.2017 în exporturi în valoare de 597543 mii euro şi importuri de 852624 mii euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, valoarea mărfurilor exportate a scăzut cu 8,5% (‐55379 mii euro), iar valoarea importurilor a crescut cu 11,1% (+85158 mii euro). Deficitul comercial în perioada 01.01‐31.08.2017 a fost de ‐255081 mii euro. In perioada corespunzătoare a anului anterior soldul balanţei de comerţ exterior a fost de asemenea negativ, înregistrându‐se un deficit de ‐114544 mii euro.

În perioada 01.01.‐31.08.2017, ponderi însemnate în structura exporturilor (conform clasificării din Nomenclatorul Combinat – NC) s‐au înregistrat la: maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (24,6% ; 147135 mii euro), produsele industriei chimice şi ale industriilor conexe (18,3% ; 109406 mii euro); materii textile şi articolele din acestea (12,1% ; 72403 mii euro), produse de lemn, plută şi împletituri din nuiele (10,4%; 62096 mii euro), mobilier şi produse diverse (9,8% ; 58591 mii euro), în timp ce la importuri, produsele industriei chimice şi ale industriilor conexe însumează 189508 mii euro cu 22,2%, maşinile, aparatele şi echipamentele electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul 3 şi imaginile însumează 117769 mii euro cu 13,8%, produsele minerale însumează 80508 mii euro cu 9,4%, metale comune şi articole din acestea însumează 77015 mii euro cu 9,0%, materialele plastice, cauciuc şi articolele din acestea 71886 mii euro cu 8,4%.


Sursa datelor: Pentru comerţul INTRA‐UE:• ‐ Declaraţiile statistice Intrastat, colectate de către INS direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri mai mare de 900.000 lei sau un volum al introducerilor intracomunitare de bunuri mai mare de 900.000 lei; ‐ declaraţiile vamale colectate şi prelucrate de către ANV, pentru comerţul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare internă sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se mişcă din/către părţi ale teritoriului statistic al UE, dar care nu aparţin teritoriului fiscal al UE.
Pentru comerţul EXTRA‐UE:• ‐ Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV), care colectează şi prelucrează declaraţiile vamale de export şi import. Pentru energie electrică şi gaze naturale, datele sunt colectate pe formulare statistice, de la societăţile importatoare.


viselenuautermenlimita.ro

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *