Încep verificările suprafețelor clădirilor și terenurilor înscrise în evidențele fiscale ale Serviciului Impozite și Taxe a Primăriei Reghin

0

Primăria municipiului Reghin informează contribuabilii persoane fizice și persoane juridice că, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.273/2006 – privind finanțele publice locale, precum și a Legii nr.227/2015 – Cod fiscal , în perioada 16 octombrie 2017 – 31 martie 2018 se vor efectua acțiuni de inventariere a materiei impozabile, constând în verificarea punctuală a fiecărei clădiri și/sau teren situat în Municipiul Reghin.


Conform unui comunicat verificarea va fi realizată prin compararea suprafețelor clădirilor și terenurilor înscrise în evidențele fiscale ale Serviciului Impozite și Taxe și efectuarea de masurători în teren de către inspectorii delegați , prin verificarea documentelor de proprietate, a extraselor de carte funciară, autorizații de construcție, sau orice alte documente utile pentru stabilirea corectă a impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al Municipiului Reghin.
În cadrul acestei acțiuni de inventariere a materiei impozabile vor fi revizuite declarațiile de impunere depuse de către contribuabili, urmând a se corecta suprafețele utile, în special în cazul apartamentelor situate în blocurile de locuințe precum și suprafețele de teren și încadrarea acestora pe categorii de folosință
Imobilele nedeclarate, precum și suprafețele care nu au fost supuse impozitării vor fi impuse din oficiu pe perioada de 5 ani anteriori anului fiscal în curs conform Legii nr. 207/2015 – Cod procedură fiscală, iar pentru nedepunerea declarațiilor de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri și terenuri vor fi aplicate sancțiuni complementare constând în amenzi contravenționale stabilite conform HCL 119/2016.
De asemenea în cadrul acestei acțiuni se va proceda la verificarea racordurilor la canalizare și apa potabilă , precum și a contractelor de salubritate, împreuna cu personalul specializat din cadrul societăților furnizoare de utilități.
Pentru buna desfașurare a acțiunii de verificare a materiei impozabile contribuabilii vor fi înștiințați în timp util asupra zilelor în care se va desfășura aceasta, precum și asupra obligațiilor și drepturilor ce le revin pe durata verificărilor efectuate.


viselenuautermenlimita.ro 

 

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *