Informare privind activitate de control a Gărzii Forestiere Brașov

0

Potrivit unui comunicat de presă Garda Forestieră Brașov a întreprins acțiuni specifice de control, atât cu personalul propriu, cât și în colaborare cu instituții partenere, cu care de altfel a fost elaborat și semnat un Plan Comun de Acțiune. În cadrul acestor acțiuni a participat personal atât din Inspectoratele de Poliție Județene și din Inspectoratele Județene de Jandarmi, cât și delegați ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din raza de activitate a Gărzii Forestiere Brașov.

Rezultatele sintetice ale acestor acțiuni sunt următoarele:

– s-au efectuat 17 acțiuni de control al circulației materialelor lemnoase și 14 controale la instalații și depozite de materiale lemnoase, în urma cărora s-au confiscat fizic 121 mc de material lemnos (care se compune din: 111 mc lemn lucru, 8 mc cherestea și 2 mc lemn de foc), respectiv s-au confiscat valoric 66 mc de material lemnos (care se compune din: 30 mc lemn lucru, 23 mc cherestea și 13 mc lemn de foc), cu o valoare de 23.000 lei;

– s-au aplicat 20 amenzi contravenționale, în cuantum de 44.500 lei;

– s-au efectuat 25 de controale ale parchetelor aflate în exploatare, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare de 6.000 lei;

– s-au verificat 31 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, verificarea condițiilor de atestare, etc.);

– am participat la procedura de predare-primire către structuri silvice a suprafețelor de fond forestier neadministrate, în vederea asigurării serviciilor silvice/administrării, pentru o suprafață de fond forestier de 7 ha;

– s-au efectuat 4 acțiuni de prevenire a braconajului;

– în urma controalelor de fond/parțiale s-au constatat 5 fapte cu caracter infracțional, rezultând un volum tăiat ilegal de 135 mc și cu o valoare a prejudiciului produs de 70.580 lei. În urma acestor constatări s-au înaintat 5 plângeri penale către organele competente.

Un segment nou al activității Direcției de Control din cadrul Gărzii Forestiere Brașov îl reprezintă corectarea erorilor de utilizare a sistemului informatic SUMAL 2.0, semnalate atât de către structurile silvice, cât și de agenții economici. Aceasta include asigurarea asistenței tehnice pentru probleme de utilizare a aplicațiilor și interfețelor web specifice programului informațional SUMAL 2.0, asigurarea funcționării liniei de Call Center, precum și analiza și corectarea erorilor de utilizare. În paralel se introduc, în continuare, agenți economici în sistemul SUMAL 2.0.

În cursul lunii mai au fost introduși în SUMAL 2.0. 126 companii/entități, dintre care 32 transportatori (societăți și persoane fizice).

S-a asigurat zilnic, între orele 7,30 și 20,30, de luni până vineri, prezența unui reprezentant al Gărzii Forestiere Brașov pe linia de Call Center alocată. În cadrul acestei activități s-a acordat asistență tehnică pentru agenți economici și ocoale silvice din toată țara. Un alt specific îl reprezintă activitatea desfășurată, atât la birou, cât și pe teren, pentru constatarea și deblocarea disfuncționalităților semnalate de utilizatorii SUMAL 2.0.; cu această ocazie Garda Forestieră Brașov a analizat un număr de 91 de cazuri de erori materiale produse în utilizarea noului sistem, acestea corectându-se în sistemul informatic.

S-au colectat, centralizat și înaintat către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor situațiile în care au fost constatate erori de funcționare ale sistemului SUMAL 2.0., precum și propuneri de îmbunătățire a acestuia.

Garda Forestieră Brașov își continuă activitatea de control al regimului silvic și cinegetic și atrage atenția că faptele ce vor afecta integritatea fondului forestier național vor fi pedepsite conform legislației în vigoare.

Totodată se va continua și colaborarea în baza Planului Comun de Acțiune cu structurile menționate mai sus, în toate județele din raza de activitate a Gărzii Forestiere Brașov, scopul principal fiind combaterea tuturor faptelor ilicite cu privire la regimul silvic și cinegetic.

Cu deosebită considerație,

 

Inspector Șef

Sandu Ioan MIHALTE

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *