Inspectorul școlar general, Ioan Macarie a prezentat stadiul de pregătire al unităților școlare pentru anul școlar 2018-2019

0

Pregătirile pentru începerea noului an școlar 2018-2019 sunt în curs de definitivare. Din perspectiva condițiilor de desfășurare a procesului instructiv-educativ, a infrastructurii, datele colectate din unitățile de învățământ conduc spre concluzia că, în general, școlile mureșene sunt pregătite pentru începerea unui nou an de învățământ, iar unitățile cu probleme din punctul de vedere logistic sau al resurselor umane sunt în număr redus, se arată în raportul sintetic prezentat de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș în ședința Colegiului Prefectural Mureș din data de 29 august 2018. 

Site-ul viselenuautermenlimita.ro, a realizat o sinteză a raportului prezentat de inspectorul general Ioan Macarie, cititorilor săi.
Din analizele efectuate, rezultă faptul că în Transilvania există cele mai bune facilități educaționale din punct de vedere al accesului în regiune, cartier și strada unde locuiesc și că orașul Târgu-Mureș este pe locul patru după Brașov, Oradea și Pitești.


Județul Mureș are 623 de unități de învățământ și peste 86.000 de elevi înscriși în învățământul de masă


În județul Mureș sunt 623 de unități școlare (605 publice și 18 private). În total sunt înscriși învățământul de masă în evidențele IȘJ, 86.180 de elevi, defalcați pe numărul de clase astfel: 130 în învățământul privat, 81 în învățământul special, 4097 de săli de clasă în total în învățământul de masă, plus 559 de săli de clasă în Cluburi și Palate.

Comparând efectivele de elevi, în anul școlar 2017-2018 , numărul total de copii și elevi a fost de 81.049 adică cu 5.131 mai puțini față de anul acesta.
În urma scăderii efectivelor de elevi și a comasării unităților școlare, UAT (unitățile administrativ teritoriale) au solicitat Inspectoratului Școlar Județean Mureș schimbarea destinațiilor unor clădiri în care de ani de zile nu se mai desfășura proces educațional.

În județul Mureș, anul școlar 2018-2019 începe cu 1.058 de spații de cazare alocate în nouă unități școlare (internate).


În noul an școlar vor preda 8.294 de cadre didactice în 623 de unități de învățământ


La capitolul ,,Resurse Umane” din raportul prezentat de inspectorul general Ioan Macarie, reiese că Inspectoratul Școlar Județean Mureș, din punctul de vedere al managementului resurselor umane, va pune accent pe încadrarea cu resurse umane calificate și va avea următoarele priorități: În cele 623 de unități școlare vor fi încadrate 8.294 de cadre didactice, urmărindu-se: transparența în vederea acordării posturilor prin organizarea de ședințe publice de repartizare în perioada august-septembrie 2018 pe posturile vacante/rezervate pentru încadrarea cu personal didactic a tuturor unităților de învățământ; încadrarea cu personal didactic calificat și pe cât posibil titular în vederea creșterii calității procesului instructiv-educativ, prin organizarea acțiunilor de mobilitate a personalului didactic din sistemul de învățământ preuniversitar; verificarea și monitorizarea permanentă a încadrărilor din unitățile de învățământ cu personal didactic, auxiliar și nedidactic și consilierea directorilor unităților de învățământ, transmiterea ordinelor/procedurilor/notelor de la minister spre unități școlare și cadre didactice.


Anul școlar începe cu 46 de unități școlare cu plan de conformare și 2 unități fără autorizații sanitare de funcționare


Vom începe anul școlar 2018-2019 cu două unități școlare fără autorizații sanitare de funcționare (Grădinița cu program normal Hetiur, str. Principală nr. 230 (Școala Gimnazială ,,Radu Popa” Sighișoara) și Școala Gimnazială Viișoara, str. Principală nr. 123 ) și cu 46 de unități școlare cu plan de conformare. Directorii unităților școlare solicită autorizațiile sanitare de funcționare cu avizul prealabil al UAT pe tot parcursul anului calendaristic, după caz, motiv pentru care acestea expiră la date diferite, practic ele nefiind legate de data începerii anului școlar, a precizat inspector școlar general al ISJ Mureș, prof. Ioan Macarie,
Cele două unități de învățământ mureșene fără autorizații de funcționare sunt în clădiri retrocedate, unde nu se fac investiții, nu există apă curentă și grup sanitar interior.

Concluzionând, având în vedere faptul că Direcția de Sănătate Publică a emis autorizații sanitare de funcționare cu Plan de conformare, putem considera că, la nivelul județului Mureș sunt 621 de unități școlare autorizate sanitar dintr-un număr total de 623.


Noul an școlar începe cu 90 de unități școlare cu autorizații de securitate la incendiu și 30 fără avize sau autorizații


În județul Mureș sunt 90 de unități școlare cu autorizații, 503 unități școlare care nu necesită autorizarea/avizarea, fără avize/autorizații fiind 30.

Siguranța/paza și protecția unităților de învățământ

Din cele 623 de unități școlare mureșene, cu pază (proprie sau prin societăți specializate) sunt 252, cu supraveghere video 186 (interior/exterior), iar fără niciun fel de pază 185.

Totodată din același raport al ISJ reiese faptul că 17 unități școlare nu beneficiază de iluminatul corespunzător.

Iar 16 unități de învățământ funcționează fără gard împrejmuitor la Band (Oroiu, Petea, Valea Mare, Mărășești), Apold (Șaeș, Valea Mare, Vulcan), Zau de Câmpie (Ciretea), Sărmașu – Școala Primară, Liceul Teoretic “J. Haltrich” Sighișoara, Nadeș – Școala Gimnazială și Țigmandru, Bălăușeri structura Senereuș, Miercurea Nirajului și Șardu Nirajului.


Infracționalitatea în unitățile școlare din județul Mureș nu reprezintă o problemă deosebită!


Conform aceluiași raport emis de IȘJ, în județul Mureș, infracționalitatea în unitățile școlare nu reprezintă o problemă deosebită (conform raportărilor legate de loviri, furturi, amenințări, distrugeri, ultraj etc).

Printre cauzele producerii incidentelor, în Raportul sintetic prezentat de Inspectoratul Școlar Județean Mureș sunt amintite: Lipsa prevederilor financiare necesare asigurării pazei unităților de învățământ; Pătrunderea cu ușurință a altor persoane în incinta unităților școlare, pe fondul neatenției persoanelor cu atribuții de pază; Altercațiile preexistente între elevi și foști elevi, dar și educația precară, lipsa de interes a părinților și elevilor față de sistemul de învățământ.

La nivelul unităților școlare, împreună cu Poliția și în parteneriat cu IȘJ Mureș, s-au desfășurat numeroase activități privind prevenirea faptelor de violență, a consumului de droguri, a absenteismului, a traficului de persoane. La aceste activități au participat deopotrivă elevi, părinți, cadre didactice, psihologi, mediatori școlari, cadre medicale, reprezentanți ai primăriilor, ONG-uri, fundații.


Utilizarea orelor de dirigenție pentru educarea elevilor în spiritul disciplinei una din prioritățile IȘJ Mureș. Inspectoratul Școlar Mureș achiziționează prin SEAP rechizite școlare pentru un număr estimat de 8.540 de beneficiari


Pentru anul școlar 2018-2019, constituie priorități analiza, la nivelul Inspectoratului Școlar al Județului Mureș, Primăriilor și tuturor partenerilor interesați de actul educațional a factorilor de risc iminent privind siguranța elevilor. Lista priorităților continuă cu actualizarea ROI și a planurilor de pază ale fiecărei unități de învățământ, utilizarea orelor de dirigenție pentru educarea elevilor în spiritul disciplinei și se încheie cu actualizarea programelor și a parteneriatelor cu Poliția și analiza, cel puțin semestrială, a problemelor de ordine publică.

 

Conform Ordinului nr. 4385/07.06.2012 și Adresei M.E.N.C.Ș. nr. 32417/19.05.2017, au fost repartizate inspectoratelor școlare județene sume pentru achiziționarea de rechizite școlare. Acestea vor fi acordate elevilor în anul școlar 2018-2019 și în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea 126/2002, prin care se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de 50% din salariul minim brut pe economie.

În anul școlar 2018-2019 se va demara, prin SEAP, procedura de achiziție de “cerere ofertă on-line” în valoare de 214.540 de lei, prin care Inspectoratul Școlar Județean Mureș va achiziționa rechizite școlare pentru un număr estimat de 8.540 de beneficiari, pe următoarea structură: Pachet clasa pregătitoare – 1.226 bucăți; Pachet clasa I -1.136 bucăți; Pachet clasele II-IV – 2.976 bucăți; Pachet clasele V-VII-2.363 bucăți și pachet clasa a VIII – a – 839 bucăți.


IȘJ Mureș prognozează că 53.333 de elevi vor beneficia de programele guvernamentale “Lapte și Corn” și “Fructe în școli”


Pentru Programul guvernamental “Lapte și Corn” și Programul guvernamental “Fructe în școli”, în anul școlar 2018-2019 sunt prognozați un număr de 53.333 de beneficiari. Prin grija Consiliului Județean Mureș au fost demarate toate procedurile de asigurare cu produse lactate și fructe în școli: lapte, sana, biscuiți și corn, respectiv mere, pe un interval 2018-2019 și 2019-2020. Ca măsură educativă s-a aprobat organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe, respectiv lapte și produse lactate.

Pentru “EURO” 200 sunt 319 beneficiari, iar pentru “Bani de liceu” 543 de beneficiari; burse profesionale pentru 2.738 de beneficiari și 18 burse pentru elevi din Republica Moldova și care studiază în județul Mureș.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 72 din 26 octombrie 2016, Liceul Tehnologic Band figurează în lista celor 50 de unități în care se derulează Programul pilot de acordare a unui suport alimentar, având alocată pentru anul școlar 2016-2017 suma totală de 941 mii lei, din care în anul 2016 suma de 397 mii lei, iar în anul 2017 suma de 544 mii lei pentru un efectiv de 809 preșcolari și elevi. Procedura de atribuire a contractului de furnizare potrivit art. 3 din Ordonanța de Urgență nr.72/2016 revine administrației publice locale și se derulează respectând legislația în domeniul achizițiilor publice.

Nederularea acestui program pe parcursul anului școlar 2016-2017 a fost din cauză că Primăria Band nu a demarat la termen procedurile de achiziție.


Proiecte europene, în runda 1, patru granturi au fost aprobate pentru liceele mureșene și în runda 2 au fost validate 12 unități de învățământ din județul Mureș 


În urma evaluării propunerilor de proiecte depuse în runda 1 a Schemei de Granturi pentru licee din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (Rose), au fost aprobate spre finanțare un număr de patru proiecte elaborate de unități de învățământ din județul Mureș: Liceul Tehnologic “Lucian Blaga” Reghin, Liceul Tehnologic “Petru Maior” Reghin, Liceul Tehnologic “Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș, Liceul cu Program Sportiv “Szasz Adalbert” Târgu-Mureș. Bugetul final pe anul 2017 însumează 305.114,00 RON.

Pentru runda 2 au fost validate în consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș un număr de 12 unități de învățământ: Liceul Tehnologic nr. 1 Luduș, Liceul Tehnologic “Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure, Liceul Tehnologic “Ioan Bojor” Reghin, Colegiul Tehnic Târnăveni, Colegiul Silvic Gurghiu, Liceul Tehnologic “Vasile Netea” Deda, Liceul Teoretic “Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului, Liceul Tehnologic “Domokos Kazmer” Sovata, Liceul Tehnologic Iernut, Liceul Tehnologic “Electromureș” Târgu-Mureș, Liceul Vocațional Reformat Târgu-Mureș, Liceul Tehnologic “Ion Vlasiu” Târgu-Mureș.


Cinci elevi din județul Mureș au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2018 din cei 3.955 de elevi prezenți


Evaluarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Mureș în conformitate cu Calendarul aprobat de MEN, s-a desfășurat în condiții optime, cu respectarea metodologiei în vigoare. Comisia județeană a asigurat, de asemenea, o comunicare eficientă cu toți partenerii educaționali implicați.

Statistic, din cei 4.237 de elevi înscriși, au fost prezenți 3.955. Dintre aceștia, cinci au obținut media 10 (câte unul de la Școala Gimnazială “Dacia” Târgu-Mureș, Colegiul Național “Unirea” Târgu-Mureș, Liceul Teoretic “Samuil Micu” Sărmașu, Școala Gimnazială “Radu Popa” Sighișoara și Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Târgu-Mureș).


Două medii de 10 la Bacalaureatul 2018 din cei 3.250 de elevi prezenți la examene


Bacalaureatul 2018 a fost organizat în 13 centre de examen în sesiunea iunie-iulie 2018 și în cinci centre în sesiunea august-septembrie 2018. Au fost asigurate condițiile necesare desfășurării în condiții optime a acestui examen, cu sprijinul instituțiilor, care în fiecare an se implică activ în examenele naționale organizate de IȘJ Mureș.

Din cei 3.562 de elevi înscriși, au fost prezenți 3.250. La nivelul județului Mureș s-au obținut două medii de 10 la Colegiul Național “Mircea Eliade” din Sighișoara și la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureș.


Clasa pregătitoare a fost luată cu asalt în unele unități școlare fiind și 40 de copii/grupă


În urma monitorizării activității claselor pregătitoare, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a constatat că elevii de această vârstă beneficiază de un mediu optim, atractiv, specific, iar integrarea lor este sprijinită favorabil de cadre didactice și părinți. Dotările primite, dar și materialele confecționate de cadrele didactice, completează benefic procesul de integrare, învățare, socializare. Semnalele pozitive venite din partea părinților pun în evidență aceleași aspecte ale bunei integrări, adaptări facile la mediul educațional al clasei, școlii, la cerințele Curriculumului, la formarea unor deprinderi de comportament, conduită în colectivele școlare.

În urma monitorizării modului de proiectare, organizare, derulare a activităților din clasele pregătitoare, s-a constatat o aglomerare a unor unități școlare în sensul existenței unui număr de 40 de copii/grupă.

Obiective și dimensiuni ale compartimentului învățământ primar vizează concentrarea strategică a demersurilor pedagogice în direcția adaptării la specificul mediului educațional; valorificarea mediului de viață al elevului, al experienței sale în procesul învățării accesibilizate; implicarea optimă a profesorilor din învățământul primar în rezol-varea problemelor de specialitate; aplicarea creativă a cooperării, a concentrării demersurilor didactice pe nevoile colective specifice, dar, mai ales, pe cele individuale; deschiderea spre comunicare și implicare în activitatea educațională cu elevii; abordarea creativă a învățării prin acțiune, experimentare; armonizarea aspectelor informative și formative ale procesului de învățare.


viselenuautermenlimita.ro

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *