La 83 de ani de la donația spitalului municipal Reghin, de către dr. Eugen Nicoară către biserica ortodoxă, Alteța Sa, Dimitrie Sturdza și jurnalistul Robert Matei i-au adus cel mai frumos omagiu

0

În 16 august 2017, exact la 83 de ani de la semnarea actului de donație a spitalului zidit de dr. Eugen Nicoară și oferit Eparhiei Ortodoxe Cluj, Alteța Sa prințul Dimitrie Sturdza și jurnalistul Robert Matei i-au adus cel mai frumos omagiu unui om care se naște odată la 100 de ani. Robert Matei a lansat cartea, ,,Eugen Nicoară doctorul ancestronic din loja regelui Carol al II-lea” cu sprijinul financiar al Excelenței Sale Dimitrie Sturdza, binecuvântând memoria unui om deplin al vieții medicale și culturale reghinene, cu ocazia aniversării a unui deceniu de carieră jurnalistică. O manifestare culturală de înaltă ținută, prin conținut și organizare.

EUGEN VERSUS ROBERT
  Dr. Eugen Nicoară (n. pe 6 ianuarie 1893, în satul Pietriș – d. în 3 mai 1985 la Cluj-Napoca) văzut de jurnalistul Robert Matei în 437 de pagini

Lucrarea are la bază povestea unui doctor, care de-a lungul vieții a efectuat circa 53.000 de operații și peste 3 milioane de consultații gratuite. A botezat o sută de prunci, a îngrijit 250 de copii, la foametea din 1946 și a construit un spital din banii proprii, construcție pe care a donat-o apoi Bisericii Ortodoxe Române.
Evenimentul a avut loc în incinta restaurantului Regun, acolo unde și-a dorit marele doctor ca prietenii săi să servească ultima masă de pomenire în memoria sa. Jurnalistul a făcut totul ca la carte conform îndrumărilor testamentare din 1980, demonstrând că faptele bune sfidează timpul. La eveniment au răspuns „prezent” o mulțime de personalități politice, cadre medicale, oameni de afaceri, avocați, profesori, ingineri și preoți selectați special din cele patru etnii conlocuitoare a Reghinului. Prezidiul a fost compus din Alteța Sa, prințul Dimitrie Sturdza, sponsor al lucrării, jurnalistul Robert Matei, autorul studiului și unul dintre cei mai apreciați tineri din viața publică reghineană, istoricul Dimitrie Poptămaș, care a scris Cuvântul Introductiv al cărții, Mircea Nădășan, editorul cărții, preotul Oliviu Botoi, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, prefectul județului Mureș, dr. Lucian Goga și deputatul Marius Pașcan.


Moderatorii evenimentului au fost Petre Mărginean și Andrea Matei, colaboratori ai site-ului viselenuautermenlimita.ro, conceput de jurnalistul Matei Robert, care au oferit argumente într-o manieră originală invitaților, de ce merită citită cartea ,,Eugen Nicoară doctorul ancestronic din loja regelui Carol al II-lea”, apărută la Editura ,,Petru Maior”. Coincidență sau predestinare, sediul tipografiei și a editurii în care s-a tipărit lucrarea, în urmă cu 97 de ani, a funcționat primul spital improvizat al orașului, în care tânărul doctor a operat primii pacienți din Reghin și împrejurimi. Un alt lucru impresionant este faptul că doctorul Eugen Nicoară a fost decorat de mai multe ori de regele Carol al II-lea, în timp ce sponsorul cărții, Excelența Sa Dimitrie Sturdza, a fost botezat chiar de regina Elena, soția regelui Carol al II-lea și de principele moștenitor Mihai.


DISCURSURILE OFICIALITĂȚILOR


Lansare Carte Robert Matei-26

,,Eu l-am cunoscut pe dr. Eugen Nicoară, am scris despre el de-a lungul anilor o serie de articole și m-am bucurat atât de mult, când domnul Matei Robert și-a asumat răspunderea să mai dea încă o lucrare și să scrie o carte despre acest mare om. Această monografie este una deosebită din toate punctele de vedere și este cea mai completă lucrare scrisă despre doctorul reghinean, până acum. Cu atât mai mult cu cât vine și face dezvăluiri în premieră. Eugen Nicoară în acele vremuri, când era urmărit, de organele de Securitate, locuia cu domiciliul forțat la Reghin și a fost rugat chiar de organele comuniste să își scrie memoriile, însă acest fiind un tip extrem de inteligent a scris două rânduri de memorii. Un rând de memorii care să ajungă la Ministerul de Interne și un alt rând pe care le-a scris pentru el și le-a numit memoriile secrete. Domnul Robert Matei are un merit deosebit, pentru că le-a descoperit după treizeci de ani de la moartea sa și pentru că a editat acest volum, frumos îngrijit, fără echivalent față de toate lucrările care s-au publicat până în prezent despre viața doctorului”. 
Dimitrie Poptămaș istoric și președinte al Asociației Culturale ,,Vasile Netea” și fost director al Bibliotecii Județene Mureș


 

„Este o onoare atât pentru mine cât şi pentru Editura „PETRU MAIOR” , pe care o conduc depeste 20 de ani, să avem astăzi prilejul de a lansa această lucrare, cu denumirea EUGEN NICOARĂ – DOCTORUL ANCESTRONIC DIN LOJA REGELUI CAROL AL II-LEA, scrisă cu multă pasiune și îndelungi investigații jurnalistice de către dl. Robert Matei.
Întâmplător sau nu clădirea care găzduiește astăzi sediul tipografiei Milyrom, cât și a editurii „Petru Maior”, este aceeași cu cea care acum câțiva zeci de ani era prima locație care a găzduit Spitalul din Reghin, unde Dr. Eugen Nicoară, ca tânăr absolvent și-a început cariera medicală. Desigur, această lucrare nu este prima evocare despre această neasemuită personalitate a orașului nostru, despre el scriind personalităţi precum istoricii Vasile Netea și Dimitrie Poptămaş, arhivistul Liviu Boar, publicistul și scriitorul Lazăr Lădariu, dr. Ploeşteanu Mariana cercetător al Academiei Române nume ce nu mai necesită nici o prezentare, fiind arhicunoscute.
Din confesiunile autorului am înţeles că a fost nevoie de un drum lung şi anevoios pentru a-şi vedea adunate străduinţele sub coperţile acestei cărţi.
Parcurgând această lucrare, am urmărit fascinat drumul şi evoluţia acestui om care a trăit peste două veacuri, adunând un palmares impresionant de realizări, de departe detaşându-se ca cea mai prolifică personalitate a oraşului nostru, cât şi a împrejurimilor acestuia.
Doctorul Eugen Nicoară, a fost încercat în viaţa sa tumultoasă de multe suişuri şi coborâşuri, trecând prin două războaie mondiale, foametea din 1946, retrocedarea Ardealului, nu în ultimul rând arestarea sa repetată de mai multe tipuri de regimuri, confiscarea tuturor bunurilor şi a întregii averi. Cu toate acestea, nimic nu l-a doborât, închizând ochii la vârsta de 92 de ani.
Toată viaţa a fost animat de un crez, adică credinţa în Dumnezeu, cinstind biserica care l-a susţinut în formarea sa ca om şi doctor, iar el, la rândul său, a donat Bisericii spitalul din Reghin, pe care l-a construit cu eforturi materiale proprii.
A dat cu mărinimie tot ce a învăţat în domeniul medicinei prin specializările făcute în ţarăşi străinătate, către comunitatea oraşuluişi împrejurimi.
Ca şi personalitate culturală şi politică s-a remarcat de nenumărate ori la nivel naţional fiindu-i recunoscute meritele de însuşi Regele Carol al II-lea, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Constantin Noica. Ar fi multe de spus despre activitatea şi realizările acestui om, dar vă las pe dumneavoastră, stimaţi cititori, să descoperiţi toate detaliile acestei lucrări care este deosebit de captivantă”.

Mircea Nădășan, directorul Editurii „Petru Maior”


 

Oliviu Botoi, consilier cultural și prof. la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia a citit mesajul trimis de IPS Irineu Arhiepiscop al Alba-Iuliei:

,,Dumnezeu a rânduit ca în anul 2017 – declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului – să vadă lumina tiparului cartea închinată vieții și activității ilustrului medic și om de carte, Eugen Nicoară. Personalitatea acestei figuri istorice, care a marcat viața socială, culturală și politică a Reghinului secolului al XX-lea (îndeosebi perioada interbelică, dar și cea postbelică), a rămas în inimile românilor din Transilvania, și nu numai, drept unul dintre cei mai de seamă filantropi, iubitor desăvârșit al patriei sale și al celor ce viețuiesc în ea”.

Pe lângă umanismul evanghelic și compasiunea creștină pe care le-a vădit prin viața sa, Dr. Eugen Nicoară a fost mereu un promotor al spiritualității românești și al moralității creștine. După ce a înzestrat orașul Reghin și cu un Palat al Culturii, a înființat școli țărănești, cercuri literare, a susținut financiar numeroase locașuri de cult, a ridicat circa 100 de monumente ale eroilor și mai bine de 60 de troițe cu răstignirea Domnului. De asemenea, și-a asumat pe deplin și paternitatea spirituală, fiind naș de botez la peste 100 de prunci și naș de cununie la zeci de perechi de miri. Pe toți i-a îndrumat să trăiască o viață religioasă autentică și să își onoreze numele de creștin. Lansare Carte Robert Matei-34

Prin pronia Sa înțeleaptă, Dumnezeu a rânduit ca viața medicului Eugen Nicoară să ilustreze puterea sacrificiului hristic, pe care a primit-o prin credința sa nețărmurită, moștenită de la înaintașii săi și ținută cu sfințenie. Instaurarea regimului comunist a adus nenumărate necazuri în viața bunului medic reghinean. Cu demnitate și luciditate, a îndurat ani grei de temniță în închisorile din Târgu-Mureș, Aiud, Ghencea, Fundulea și Delta Dunării. În ciuda suferințelor la care a fost supus, nu și-a pierdut niciodată noblețea sufletească și echilibrul spiritual al viețuirii sale.
În jurnalul său secret, descoperit mai târziu, nota următoarele referitor la perioada detenției: „Au trecut aici câteva zile petrecute cu adevărat în post și rugăciune continuă. Într-una din zile, în timpul rugăciunii, am avut bucuria să aud pe tatăl meu, preotul Grigore Nicoară, rugându-se Domnului Iisus pentru mine și primind răspuns lămurit că nu peste mult se vor rușina toți aceia care au făcut nedreptate cu mine”. Ultimii 13 ani ai activității sale pământești i-a petrecut în singurătate, îndeletnicindu-se cu scrisul și cu rugăciunea. Rămas văduv, fără cabinet și aparatură medicală, având două dintre degete amputate, doctorul Eugen Nicoară se prezenta cu demnitate în fața tuturor, convins că faptele lui vor rămâne în istorie și exprimând mereu certitudinea pe care s-a bazat în întreaga sa existență și lucrare: „Nihil sine Deo”.
Cel mai înalt omagiu pe care se cuvine să-l aducem acestui ilustru fiu al neamului românesc este să-i urmăm pilda vie de iubire jertfelnică pentru tot ceea ce este bine, frumos, adevărat și nobil. Astfel, ne putem învrednici de nemurire etică, agonisindu-ne, totodată, răsplata alergătorului evlavios pe arena acestei vieți: cununa nestricăcioasă (cf. I Cor. 9, 21-25). Împodobindu-l astăzi cu laurii recunoștinței noastre, grăim de profundis: Fie-i memoria binecuvântată!

† Arhiepiscop Irineu


 

 

A 20

Distinși membrii ai prezidiului, preacucernici părinți, doamnelor, domnișorelor și domnilor, sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră în acestă seară, la un eveniment plăcut, o lansare de carte. Participăm de multe ori la tot felul de evenimente dar o lansare de carte este un eveniment nobil. Vorbeam înainte de începerea lansării cu domnul deputat Marius Pașcan că este fără discuție una dintre personalitățile cele mai mari ale Reghinului și ale României. Sigur există mulți medici, dar, din nefericirie, nu toți ajung să exceleze deontologic. Dr. Eugen Nicoară a fost un chirurg de excepție, a ajuns pe cele mai înalte praguri ale profesiei și extrem de important este faptul că, deși a făcut studii și specializări în străinătate, s-a întors acasă și banii care i-a câștigat, profesând chirurgia, i-a investit în comunitate, construind un spital și un Palat Cultural. Vă felicit domnule Robert Matei pentru această carte, pentru că un astfel de om se naște la 100 de ani și Reghinul merită asemenea evenimente.

Dr. Lucian Goga, Prefect al județului Mureș


Lansare Carte Robert Matei-48,,Aș începe neprotocolar vorbind despre meritul acestei cărți, recuperatoriu fără discuție nu doar pentru memorialistică, ci și pentru a cinsti memoria celor care întradevăr merită, întrucât sunt într-un fel sau altul personalități emblematice ale României. Atenție am spus ale României nu ale Reghinului sau ale Mureșului, pentru că prin destinul lor, prin vocația lor, prin ceea ce au demonstrat în viața lor, sunt repere identitare ale românilor de pretutindeni…Dr. Eugen Nicoară nu este un om controversat, așa cum s-a spus la început, ci a fost un mare patriot român, care prin fapte și-a demonstrat gloria și faima, prin bisturiu, prin profesie și credință și-a atins idealurile în care a crezut. A fost un religios practicant și un bun ortodox și a cinstit acea bursă pe care a acordat-o la timpul potrivit pe care i-a acordat-o biserica, având încredere în el, care mai apoi a întors-o poate înzecit, sau însutit, dar așa se cuvine să facem cu toții… Deasemenea, eu vă îndemn să găsiți formula ca dincolo de patronimul Casei de Cultură și al spitalului poate chiar să gândiți un monument la 100 de ani de la marea Unire, să reprezinte un bust sau o statuie în mărime naturală al dr. Eugen Nicoară, pentru că este cel mai important simbol al Reghinului și nu trebuie să ne rușinăm cu asta”.
Marius Pașcan, deputat în Parlamentul României


Lansare Carte Robert Matei-60,,Dragi preoți, domnule deputat, domnule prefect, stimați invitați, am auzit multe lucruri frumoase despre acest mare medic pe care nu l-am cunoscut, deoarece eu când am plecat din România, în anul 1948, eram doar un copil, dar este absolut impresionant ce a putut dumnealui să facă atât în plan medical și cultural și pentru moștenirea care a lăsat-o comunității din Reghin. Eu acum sunt pensionar și m-am gândit că ajunge cu actele de binefacere pe care le-am făcut de-a lungul vieții, dar în iarna acestui an, când a venit la mine domnul Robert Matei și mi-a povestit că vrea să scrie povestea vieții acestui mare doctor, m-a impresionat profund drama pe care a trăit-o. I-am promis atunci că îl voi ajuta să tipărească o carte pe măsura acestei personalități, să nu se uite cine a fost și ce a făcut în viață și sunt mândru de ce a ieșit de sub lumina tiparului. Dr. Eugen Nicoară este un exemplu pentru toți românii și ar fi trebui ca jertfele sale să fie cunoscute și promovate și la nivel național”.

Alteța Sa, prințul Dimitrie Sturdza


A ROBERT MDe fiecare dată când trebuie să vorbesc despre dr. Eugen Nicoară, dau un examen greu, neștiind cum să pot să arăt în cuvinte simple, adevărate, consecvența admirației pe care i-o port acestui medic și pe care îl socotesc un om care și-a înțeles perfect misiunea medicală, spirituală și culturală pentru care s-a născut pe acest pământ. A fost un om care i-a dat slavă lui Dumnezeu pentru toate, și pentru cele bune și pentru cele rele, și chiar dacă comuniștii l-au redus la tăcere, confiscându-I locuința, aparatura medicală, chiar dacă l-au arestat de patru ori, i-au zdrobit degetele să nu mai poată opera, apoi l-au purtat în mai multe domicilii forțate, ca în final să îi taie și pensia, nu au reușit să îi fure inteligența și pacienții care l-au găsit de fiecare dată și au venit la consultații în continuare, pe ascuns. Pentru comuniști, Eugen Nicoară era un român venit parcă din alt spațiu, căruia nu au putut să îi înțeleagă ideile sub nici o formă, ei nu au putut să realizeze că acest om, dincolo de calitățile sale medicale, fizice și metafizice a fost și un mare vizionar care a știut că judecata lui de mâine va fi dreaptă și îl va înălța pe treptele istoriei la locul său, printre marile figuri și personalități din istoria României. Cu sprijinul Excelenței Sale, prințului Dimitrie Sturdza, am reușit să fac asta, să îi reabilitez memoria la nivelul faptelor sale, care sunt convins că vor continua să impresioneze nu doar generația mea, ci și a copiilor copiilor mei.
Matei Robert Mihai, jurnalist și autorul cărții


Lansare Carte Robert Matei-74Evenimentul a continuat cu acordarea unor diplome și medalii oferite de site-ul viselenuautermenlimita.ro, pentru 5 oameni care au contribuit în decursul anilor la promovarea imaginii dr. Eugen Nicoară. Pentru acest moment solemn a fost invitat să realizeze premierea plutonierul major Eugen Anca, cel mai bun absolvent al Școlii Postliceale ,,Dr. Eugen Nicoară”, specializarea Asistenți Generaliști momentan angajat al ISU Horea Mureș, de patru ori campion național la concursurile de Prim Ajutor și Descarcerare care în anul 2016 a reprezentat România la Campionatele Mondiale desfășurate în Brazilia, ocupând locul V.

 

Excelenței Sale prințul Dimitrie Sturdza i s-a conferit diploma „Notre Respect” pentru finanțarea cărții „EUGEN NICOARĂ DOCTORUL ANCESTRONIC DIN LOJA REGELUI CAROL AL –II-LEA” și reabilitarea morală a imaginii unui model de admirație profesională mai rar întâlnit.

Familiei Turcu Grigore și Maria i s-a conferit o „Diplomă de Excelență” pentru înalte valori umane: DEMNITATE, RESPECT și CURAJ – pentru recuperarea testamentului dr. Eugen Nicoară și a mai multor manuscrise cu valoare istorică, scrise de doctor, pentru care și-au riscat libertatea în perioada comunistă.

Lansare Carte Robert Matei-79Domnului ing. Mihai Boar i s-a conferit o „Diplomă de Recunoștiință” pentru contribuția adusă la menținerea cultului doctorului Eugen Nicoară în memoria colectivă – datorită căruia s-a ridicat bustul acestei embleme a Reghinului, care astăzi tronează în incinta Spitalului Municipal.
Laurenția Maria Grosu a fost premiată cu o „Diplomă de Gratitudine” pentru înființarea Școlii Postliceale Sanitare din Reghin, care îi poartă numele ilustrului medic Eugen Nicoară, cu două extensii, în Sighișoara și Miercurea Ciuc.

Cea de a 5-a distincție i s-a atribuit doamnei primar, Lucreția Cadar, din comuna Deda, (absentă motivat) pe care organizatorii au premiat-o cu o diplomă și o medalie de onoare pentru modul exemplar în care conduce de patru mandate comuna în care s-a născut Eugen Nicoară și pentru promovarea personalității distinsului medic și în comunitatea în care s-a născut. Doamna primar a solicitat și prima comandă de 100 de exemplare din cartea „Eugen Nicoară doctorul ancestronic din loja regelui Carol al II-lea”.


emil-constantinescu
La eveniment a fost invitat chiar și fostul presedinte al Romaniei, prof. univ. Dr. Emil Constantinescu, care nu a putut ajunge la lansare, fiind plecat într-o expediție geologică, dar a trimis o scrisoare de apreciere Alteței Sale, prințul Dimitrie Sturdza și jurnalistului Robert Matei.
„Dragă Robert 

Te felicit pentru tot ce ai realizat, pentru tenacitatea de a dedica trei ani din viaţa ta elaborării unei cărţi închinate unui medic excepţional, devotat slujirii semenilor săi: Eugen Nicoară. Dacă şi alegerea subiectului a fost ideea ta, meriţi încă o dată felicitări! Dincolo de ceea ce datorăm memoriei doctorului Nicoară, acesta rămâne un model de abnegaţie şi civism pe care el l-a oferit contemporanilor săi, iar astăzi, prin cartea ta, şi noilor generaţii de medici (şi nu numai lor).

Aş fi fost fericit să mă aflu la Reghin în ziua lansării acestei cărţi, dar, ca de obicei, zilele ne aduc, pe lângă bucurii, şi îndatoriri. Începând cu 15 august voi fi pe teren cu foştii mei studenţi, acum doctoranzi – evident, în geologie.
Rămân cu gândul la acest eveniment important din viaţa ta, alături de toţi cei care vor participa la lansare, te vor aplauda şi te vor îndemna să continui.
Cu deplină încredere în vocaţia ta de narator”.
Emil Constantinescu

     P.S. Transmite, te rog, mesajul meu de apreciere şi admiraţie prinţului Dimitrie Sturdza pentru tot ce a oferit şi continuă să ofere compatrioţilor săi, împreună cu cele mai calde salutări din partea mea şi a soţiei mele.

    Printre cei care au răspuns „prezent ” invitației organizatorilor s-au numărat: Márk Endre-Dezső, viceprimarul Reghinului, preotul-protopop Teodor Beldean, pr. Claudiu Chiorean, directorul fabricii de instrumente muzicale „Hora”, Nicolae Bâzgan, consilierul local Rus Dan Dorul, dr. Narcisa Fărcaș directorul spitalului municipal „Dr. Eugen Nicoară”, Laurenția Maria Grosu, președinte onorific al Fundației Laurenția, Zajon Robert președintele Forumului German Reghin, Marcel Naste directorul Casei de Cultură „George Enescu”, Zaharia Man fost director al Casei de Cultură „George Enescu”, pr. Dorin Cremene, vicepreședinte al Astrei Reghin, avocatul Dănuț Moldovan, istoricul Dumitru Vasi Șoimoșan, subinginerul Adorjani Vasile, profesorii: Fărcaș Ioan și Mosora Cornel, oamenii de afaceri Tudor Sălăgean, Călin Marian, Cipri și Anca Fărcaș și dr. Petre Borșa.

A 5

 

Lansare Carte Robert Matei-2

AAAA


 

 

A consemnat Ema Vancu 


Conținutul website-ului www.viselenuautermenlimita.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea materialelor noastre, vă rugăm să contactați administratorul site-ului pe adresa de e-mail: roberto_zizi@yahoo.com.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *