„Trăiască România și Glorie veșnică neamului românesc”!