Dezbatere publică pentru noul regulament al taximetriei din Municipiul Reghin !

0

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Reghin, ec. Maria Precup aduce la cunoștința publicului organizarea unei dezbateri publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul municipiului Reghin.

Conform unui comunicat de presă întocmit de consilierul Sorina Marinescu, responsabilul cu societatea civilă din cadrul Primăriei Municipiului Reghin materialele informative se pot consulta la avizierul instituției şi pe site-ul instituţiei: www.primariareghin.ro, la secţiunea „Transparenţa decizională” din care cităm ”Dezbaterea publică va avea loc în data de 13 ianuarie 2020, orele 14.00 în Sala de ședințe a municipiului Reghin. Luarea cuvântului se va face pe baza unei liste întocmite la deschiderea dezbaterii publice de către responsabilul cu societatea civilă iar timpul alocat este de 10 minute pentru fiecare solicitant. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ”. (M.R.M.)

 

 

 

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *