TEODOR BELDEAN UN OM VREDNIC DE DISTINCŢIA „FIBULA DE LA SUSENI”

2

De Ziua Națională a României, în anul 2014 prefectul județului Mureș, la acea dată Vasile Liviu Oprea, a înmânat cea mai prestigioasă distincție a județului Mureș, „Fibula de la Suseni” şi Diploma de Excelenţă unui număr de 10 personalităţi mureşene. Una dintre personalităţile marcante ale judeţului Mureş care a primit această distincţie a fost preotul Teodor Beldean protopop al Protopopiatului Reghin, la aceea dată.

În anul 2014 la cea de-a XIV-a ediţie a festivităţii a fost pentru prima oară de la instituirea acestei distincţii când „Fibula de la Suseni”, a fost decernată personalităţilor mureşene în prezenţa exemplarului original.

În rândurile urmãtoare, vã prezentãm o scurtã biografie a celui care, de peste 45 de ani, şi-a legat viaţa de acest „miez de ţară”. Într-o lume în care binele se întâmplă numai planificat şi în care răul vine de la sine părintele Beldean a dovedit că este un crainic al înţelepciunii care chiar şi în momentele sale de triumf a ştiut să fie detaşat de orgolile lumeşti şi a muncit cu râvnă pe tărâm duhovnicesc promovând în cel mai sincer mod tot ce e mai valoros şi mai frumos în istoria, cultura, credinţa şi spiritualitatea creştină românească.

S-a născut la data de 10 iulie 1952, ca singurul fiu al lui Teodor şi Maria Beldean din în localitatea Budurleni, județul Bistrița Năsăud. A urmat școala la Archiud, Teaca și la Liceul „Liviu Rebreanu”, din Bistrița. A absolvit apoi cursurile „Institutului Teologic Ortodox Universitar”, din Sibiu (celebra „Academie Teologică”, întemeiată de Sfântul Mitropolit „Andrei Șaguna” al Transilvaniei).

A fost hirotonit diacon la 1 ianuarie 1976 pentru Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia şi apoi preot în același an la 1 noiembrie la Parohia Ortodoxă Chiheru de Sus cu hramul „Sfântul Nicolae” cu Filia Chiherul de Jos.


Tânărul Teodor Beldean la absolvirea „Institutului Teologic Ortodox Universitar”, din Sibiu 1975

În decursul celor 11 ani petrecuți în comunitatea din Chiher ca preot a realizat lucrări de reparaţii capitale la casa parohială şi sub conducerea sa s-a edificat o biserică de zid pe amplasammentul bisericii de lemn monument istoric aflat într-o stare avansată de degradare. Noul lăcaş de cult a fost dotat cu mobilier, strane sculptate în lemn de stejar, iar banii colectaţi pentru pictura lăcaşului de cult preotul Beldean i-a lăsat celui care i-a urmat la altar fiindcă acesta în anul 1987 a fost numit preot paroh la Parohia „Înălțarea Domnului”. Pe data de 4 mai 1987 în Duminica Samarinencei (a cincea după Sfintele Paşti) a oficiat prima slujbă în Biserica Ortodoxă „Înălţarea Domnului” din oraşul Reghin. Aici a realizat lucrări de renovare a casei parohiale și lucrări de extindere a bisericii, care s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioși ce participau la sfintele slujbe fiindcă în aceea perioadă toţi credincioşii ortodocşi, din oraş erau arondaţi la 3 bisericii ulterior s-au construit restul lăcaşelor de cult din Reghin.

În toamna anului 1987 regretatul prof.-dirijor Alexandru Uilecan a înfiinţat corul pe patru voci „Sfânta Maria” la iniţiativa pr. Teodor Beldean. Prima liturghie la care au cântat corul a fost la 8 septebrie 1987 cu ocazia sărbătorii Naștereii Maicii Domnului.

După 1990 au început lucrările de extindere a lăcaşului de cult unde sub conducerea părintelui protopop s-a împodobit biserica cu pictură în tehnică frescă, mobilier, obiecte de cult şi au fost aşezat în masa altarului sfinte moaşte fapt pentru care biserica a fost sfințită de ÎPS Andrei Andreicuţ ocazie cu care părintele protopop a primit distincția de iconom stravofor.

Concomitent cu extindera bisericii „Înălțarea Domnului” s-a extins casa parohială, realizându-se sediul Protopopiatului Reghin, obiectiv binecuvântat și sfințit în anul 1997 de acelaşi ÎPS Andrei.

În aceeaşi perioadă părintele protopop a înregistrat o serie de pricesne în cadrul Studioului Teritorial al Radiodifuziunii Române Radio Târgu Mureş în cadrul emisiunii de religie a lui Ioan Caloi dintre care amintim: „Pleacă Doamne, urechea ta”, „Doamne, Doamne unde voi să fug”, „Spune-mi Doamne, sfârşitul meu” şi „O, Doamne, Dumnezeul meu”, toate fiind îndemn la moralitate, la curățirea sufletului și a minții.

Părintele Beldean Teodor s-a implicat extrem de activ în viața culturală a Reghinului și a localităților din împrejurimi motiv pentru care pe 28 mai 1997, Patriarhia Ortodoxă Română prin Patriarhul Teoctist i-a acordat înalta distincție „Crucea Patriarhală” cu încredinţarea că această distincţie îi va fi temei pentru împlinirea şi sporirea strădaniilor creştine. Şi aşa a fost.

Crucea Patriarhală este cea mai înaltă distincție acordată de Patriarhia Română, fiind conferită de patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea ierarhilor eparhioți, clericilor și mirenilor cu o activitate meritorie îndelungată pe tărâm pastoral-misionar, administrativ-bisericesc, didactic-educativ și social-filantropic.

Câţiva ani mai târziu părintele Teodor Beldean în colaborare cu preotul Ilie Damian și profesorul Aurel Alexe au contribuit realizarea albumului intitulat „The Wooden Church Reghin 1725 A.D.” (Place Where Sky Meets with Earth) publicat la Stockholm în anul 2003, de editorul Petru Rusu.

În anul 2004 după reînfinţarea Despărțământului Reghin al „Astrei”, protopopul ortodox Teodor Beldean fiind predecesorul protopului Ioan Maloş, a fost ales după tradiţie vicepreşedinte în această asociaţie în care a îndeplinit cu deosebită responsabilitate și maximă dăruire funcția de vicepreședinte al acestuia până la pensionarea sa.

Protopopul Teodor Beldean a organizat totodată în cadrul protopopiatului trei cursuri de „Cântăreţi Bisericeşti” ultimul fiind în toamna anului 2013.

A realizat activități de catehizare a copiilor și a tinerilor, sprijinind înființarea Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși și a Ligii Femeilor Creștine, din Reghin. A publicat multe articole în presa bisericească, presa mureșeană și în „Îndrumătorul Bisericesc”, al Arhiepiscopiei Alba-Iulia.

În anul 2006 Teodor Beldean a publicat monumentala lucrare „Protopopiatul Reghin. Monografie Album”, un studiu apărut cu binecuvântarea Î.P.S. Andrei, Arhiepiscop Ortodox de Alba-Iulia, şi cu sprijinul Direcţiei Judeţene pnetru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Mureş.

În anul 2010 a prefaţat cartea „Polejania Tatii” o autobiografie impresionantă scrisă de Suciu Mihail un credincios al Parohiei Ortodoxe din Bistra Mureşului.

În baza Hotărârii Consiliului Local Reghin Nr. 165 din 21 septembrie 2017 i-a fost acordat părintelui Teodor Beldean cu ocazia pensionării titlul de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Reghin pentru: păstrarea legăturii spirituale şi duhovniceşti cu comunitatea şi pentru merite deosebite în creşterea prestigiului şi renumelui Municipiului Reghin. Teodor Beldean şi-a îndeplinit misiunea de Protopop al Protopopiatului Ortodox Român Reghin, cu râvnă, evlavie și dăruire pentru biserică și pentru credincioșii, pe care i-a păstorit cu dragoste și i-a condus pe calea mântuirii și a fericirii celei veșnice. În cei 28 de ani de conducere și administrare a Protopopiatului Reghin s-au edificat 35 de biserici noi și patru așezăminte sociale de care beneficiază zeci de tineri și vârstnici.

După ce a primit distincţia părintele a declarat emoţionat ,,Pentru acest titlu de «Cetățean de Onoare al Municipiului Reghin » doresc să mulțumesc tuturor consilierilor, credincioșilor indiferent de naționalitate și confesiune care, prin votul unanim au demonstrat apropierea și conlucrarea fructoasă existentă la nivelul municipiului Reghin atât din punct de vedere spiritual cât și social și cultural. Pe lângă celelalte distincții primite din partea Episcopiei, Arhiepiscopiei de Alba-Iulia și Patriarhiei Române, această distincție îmi este cea mai dragă. Așa precum la copii, cel mai mic ți-e cel mai drag, pentru că în această recunoaștere se întrevede această împreună lucrare a noastră. În acest titlu este un strop din sufletul tuturor credincioșilor fără care nu puteam face nimic… Îl voi păstra în suflet și mă voi strădui să nu vă dezamăgesc și în continuare să îmi port cum spune românul, cinstea și omenia slujind lui Dumnezeu și oamenilor”. 

În anul 2019 la data de 1 octombrie Cancelaria Eparhială a Episcopiei Ortodoxă de Alba-Iulia i-a acordat iubitului părinte Teodor Beldean o „Diplomă de Vrednicie” pentru îndelungata slujire pastoral-misionară, împlinită cu râvnă apostolică şi cu o bogată rodire în ogorul Bisericii noastre dreptmăritoare. Cu mesajul „Îl rugăm pe Arhiereul veşnic, Isus Hristos să Vă dăruiască pe acest pământ, ani mulţi şi frumoşi, întru evlavioasă vieţuire, şi să Vă învrednicească, în Cerul veşnic, de plata slujitorului bun şi credincios.”

În anul 2020 pe data de 15 ianuarie distinsul Teodor Beldean a primit medalia „ZIUA CULTURII NAŢIONALE” pentru meritele aduse pe tărâm cultural în Protopopiatul Reghin.

Pe 12 septembrie 2021, Teodor Beldean a scris prefaţa cărţii „Pe urmele celor mai longevivi oameni dn Transilvania” studiu realizat de scenograful Matei Robert Mihai care descrie peste 100 de vârstnici cu vârste cuprinse între 99 şi 118 ani care au trăit în ultimii 300 de ani pe teritoriul judeţului Mureş.

 

 

About Author

2 thoughts on “TEODOR BELDEAN UN OM VREDNIC DE DISTINCŢIA „FIBULA DE LA SUSENI”

  1. Am citit cu mult interes articolul… Scriind, de fapt ai surprins omul cu faptele, pe scena propriei sale vieți!

    Nevrednic sunt eu să mai adaug ceva frumoasei și amplei prezentări pe care ai făcut-o personalității preotului protopop Teodor Beldean. Citind despre viața dânsului, mi-am amintit ce scrie în Iacov 2:18…”iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele”. Așa a dovedit tuturor credincioșilor și cu siguranță Domnului, acest vrednic cârmuitor reghinean, în fața căruia mă înclin și eu cu recunoștință, rostind „Întru mulți ani, părinte”.

  2. Cât despre articol, îți mărturisesc că i-am simțit cursul….plutea pe albia personalității, mărginit de peisajul bogat și blând al gândului tău frumos! ?
    Felicitări, Robert Matei! ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *