Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş (Partener 1) și Inspectoratul Școlar Judeţean Dâmboviţa (Partener 2) implementează începând cu data de 31 decembrie 2020 proiectul ”Mai multe şanse prin educaţie!”, cod MySMIS 134358.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competenţe, Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională/O.S.6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei şcoli incluzive”

Obiectivul general al proiectului constă în furnizarea, pe de o parte, de servicii educaţionale pentru un număr de 600 de copii/tineri/adulţi care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie prin intermediul programului educațional de tip “A doua şansă” pentru dobândirea sau completarea competenţelor cheie şi, pe de altă parte, îmbunătăţirea nivelului de competenţe pentru 515 angajaţi din învăţământul preuniversitar (personal didactic, personal de sprijin şi auxiliar şcoli, echipă managerială la nivelul şcolii) din Regiunile Sud-Muntenia (judeţul Dâmboviţa) şi Centru (judeţul Mureş).


Rezultatele prevăzute:

515 personal din învățământul preuniversitar și echipa managerială selectat și înregistrat în grupul țintă în vederea participării la programe de formare;

515 persoane reprezentând personal didactic/personal de sprijin identificat, beneficiază de programe de formare în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive;

600 de persoane, copii/tineri/adulți sunt selectate și înregistrate în grupul țintă în vederea participării la sesiuni de orientare și consiliere și ulterior în programe de formare;

600 de persoane, copii/tineri/adulți beneficiază de servicii funcționale integrate – servicii de consiliere și orientare a carierei cu scopul de a-i readuce în sistemul de educație și formare;

600 de persoane, copii/tineri/adulți beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare) de tip ”A doua șansă”; Cel putin 396 de persoane copii/tineri/adulți au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit.

60 de copii/tineri/adulți, participante în subactivitatea A3.2 vor obține o calificare la finalizarea programelor de tip ”A doua șansă”.

18 campanii de promovare (câte 6 campanii/an în decursul celor trei ani de implementare) a programului „A doua șansă”, de promovare a menținerii în școală a elevilor, a reducerii părăsirii timpurii a școlii și promovarea beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie.

1 Management eficient și sănătos;

1 activitate de informare și publicitate derulată conform cerințelor.

Valoarea totală a proiectului este de 9.523.834,98 lei, valoarea cofinanțării UE: 8,095,259.77 lei.

Data începerii și data finalizării proiectului: 31 decembrie 2020 – 30 decembrie 2023

Grupul țintă al proiectului este format dintr-un număr de 600 de copii/tineri/adulţi care, la un moment dat, au părăsit timpuriu școala și care vor beneficia de sprijin direct, de servicii educaţionale de tip “A doua şansă”, cu o abordare pedagogică diferită faţă de cea şcolară, caracterizate de grupe mici de studiu, predare personalizată, inovativă, adaptată vârstei cursanţilor şi 515 personal din învăţământul preuniversitar care îşi vor îmbunătăţi competenţele.

Proiectul ”Mai multe șanse prin educație!” oferă, pe de o parte, o şansă de reintegrare în sistemul de educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi, pe de altă parte, o oportunitate pentru personalul din învăţământul preuniversitar de a-şi dezvolta competenţe profesionale în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile grupui ţintă.

Date de contact: Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, telefon: 031.432.84.36; e-mail: office@aevb.ro, www.aevb.ro.

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, telefon: 0265213779; e-mail: office@edums.ro .

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

prof. drd. Sabin-Gavril PAȘCAN

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *